Studiekreds om kristentro

Lillerød kirkes studiekreds om kristentro.

“Længslen er din gave.”

Den anerkendte forsker, Joakim Garff, har i bogform samlet Søren Kiergegaards omtrent 100 bønner, der alle er spredt ud over forfatterskabets opbyggelige taler og dagbøgernes mange tusinde sider. Sammen med Povl Götke og Eberhard Harsmeier har han yderligere forsynet bogen med essays om Kierkegaards bønner.

“Længslen er din gave” gengiver Kierkegaards bønner på nænsomt nudansk og i strofer med korte linjebrud, der ikke blot fremhæver teksternes lyriske karakter og klanglige kvaliteter, men tillige forøger deres (op)-læsbarhed og gør bogen til en brugsbog.

Og dén bog tager studiekredsen snart fat i. Vi mødes i sognegården på følgende datoer: 

15/1 kl. 19.30
26/2 kl. 19.30
26/3 kl. 19.30
2/5 kl. 19.30

Tilmelding til sognepræst Carsten Mulnæs på tlf: 4817 2536 eller via mail på cmu@km.dk.