Studiekreds om kristentro

Tilbedelse og teknik – omtanke.

Efterårets studiekreds er desværre aflyst pga. manglende tilmelding.

Studiekreds i kristentro mødes 3 gange i efteråret om en publikation fra Tænketanken Eksistensen med titlen: Tilbedelse og teknik – vekselvirkningen mellem tro og videnskab i klimadiskussionen. Denne diskussion er selvfølgelig dagsaktuel, men teksten i det gratis tidsskrift ”2. Omtanke”, der kan downloades på https://www.eksistensen.dk/media/pdf/2_Omtanke-TT.pdf forsøger alligevel at løfte blikket fra de sædvanlige journalistiske og moralistiske synsvinkler og gå bag om angsten i overvejelsen af kristendommens betydning for et ansvarligt syn på skaberværket.  

Sognepræst Carsten Mulnæs