All you need is love

Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00

”All You Need Is Love” er et unikt koncertprogram med musik af The Beatles fra tiden omkring 1970. Det er musik som er lagret i en fælles bevidsthed hos adskillige generationer. 

Koncerten fokuserer på de kendte sangtekster af Lennon & McCartney. Men går samtidig skridtet videre og ser på den mulige tvetydighed i teksterne, som kan sættes i forbindelse med kristendommen og derved være med til at kaste nyt lys over kendte tekster fra Bibelen.

Omdrejningspunktet i koncerten er emnerne ”ensomhed og kærlighed”.  Den bevæger sig fra ensomheden hen imod kærligheden, netop for at illustrere sammenfaldet i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne om ensomhed kobles til teksterne i Det Gamle Testamente, mens teksterne om kærlighed kommer fra Det Nye Testamente.

Bag det spændende koncept står ”Beatsalmer”, som består af Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sangsolist, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, orgel. 
Du kan læse mere om teamet bag Beatsalmer på www.beatsalmer.dk

”All You Need Is Love” spilles i Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00. Der er gratis adgang til koncerten, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig. Send en mail til Engholmkirkens kontor amni@km.dk

Det er kirkerne i Allerød, der i fællesskab har arrangeret koncerten.