Grundtvigs Kingo

Foredrag med sognepræst Lars Emil Bolt, Lillerød Sognegård 16. november 2022 kl. 19

Lillerød Kirke inviterer til foredrag om Grundtvigs Kingo 

Få mennesker har haft så stor betydning for den danske folkesjæl som N.F.S. Grundtvig, og de fleste danskere er i dag præget af hans tanker og værker. Færre er dog klar over, at Grundtvig livet igennem spejlede sig i og forsøgte at efterfølge en af vore andre store salmedigtere, Thomas Kingo. 

Til foredraget om Grundtvigs Kingo vil sognepræst Lars Emil Bolt fortælle historien om den unge præst og digter, der stræbte efter at blive så stor en stjerne på den danske kirkelige scene, som sin kendte forgænger.

Halloween kor-øvning og -koncert

Torsdag den 27. oktober kl. 14.30 – 17.00 for alle børn i 0. – 4. klasse

Kom til en gyselig korprøve sammen med Lillerød Kirkes Spire- og børnekor og vær med til at synge grufulde sange om lygtemænd, hekse, trolde, spøgelser og gys og gru. 

Vi mødes i Lillerød Kirkes Sognegård, Kirkehaven 5, kl. 14.30 og synger, klapper og danser løs. Kl. 16.30 inviterer vi alle jeres forældre til en helt igennem gyselig koncert med alle de sange, vi har lært i løbet af eftermiddagen. 

Det er gratis at være med, og der vil være frugt og blodrød saft til alle undervejs.

Børn fra Skovvangskolen kan blive hentet ved SFO kl. 14 og blive fulgt til Sognegården.
Hvis du skal hentes på Skovvangskolen, skal du sende en mail til susanne@musiksusanne.dk med besked. Og kommer du selv til Sognegården, så kan du bare møde op uden at melde til på forhånd (men du må selvfølgelig gerne). 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til susanne@musiksusanne.dk eller ringe eller sms på 40948511 

På gensyn til en u-hyggelig dag! 

Susanne 
korleder, Lillerød Kirkes Spire-, Børne- og Ungdomskor 

Foredrag med Bertel Haarder: “Grundtvig, Folkekirken og Fællesskabet”

Bertel Haarder
Fotografi: Venstres Landsorganisation – Charlotte Wognsen / Venstres Landsmøde 2016 i Herning Kongrescenter.

Foredrag med Bertel Haarder, 18. april kl. 19 i Lillerød Sognegård

Folkestyre er ikke det samme som politikerstyre. Foreningerne, frivilligkulturen, Andelstanken, oplysningsbevægelserne, skolefriheden og ytringsfriheden er alt sammen en del af arven fra Grundtvig, der stadig præger vort samfund her i 150 året for Grundtvigs død.

Foredragsholder er Bertel Haarder, MF (V), form. f. Det Kongelige Teater, form. f. Udenrigsudvalget og Delegationen til Nordisk Råd, medl. af Rådets Præsidium og Grænsehindringsgruppe, medl. af. Udd.- og Forskningsudv., Kirkeudv. og Færø-udv.

Foredrag: Kan vi tro på det evige liv? Og hvornår begynder det?

Foredrag med Niels Henrik Gregersen i Lillerød Sognegård, 7/3 2023 kl. 19

Hvordan kan vi i dag forestille os det evige liv? Foredraget giver et bud på, hvordan man kan forstå det evige liv allerede ud fra dette livs erfaringer – fra musik til tro, håb og kærlighed, alt sammen erfaringer af samklang og resonans. Hvad betyder det for troen på efterlivet i den kristne tro? Og hvordan hører vi levende sammen med vore afdøde, både de kære og de knap så kære. 

Foredragsholderen er professor i samtidsteologi på Københavns Universitet, og har skrevet bogen ”Ind i Fællesskabet” på forlaget Eksistensen.

Foredrag med Peter Lodberg: Tro møder tro

Lillerød Sognegård, 26. oktober kl. 19

Når tro møder tro.
Kristendommen har gennem sin 2000-årige historie udviklet sig til at blive den største verdensreligion gennem møde og konfrontation med andre religioner.

I vores tid konfronteres forskellige religioner og trosretninger som aldrig før. Tro er fortsat essentiel for menneskers liv, værdier og selvforståelse. Men hvad sker der, når tro møder tro i dag – i Danmark og i verden? Det vil professor Peter Lodberg fra Århus Universitet give et bud på ud fra sin nye bog: “Tro versus tro. Kristendom i dialog og konflikt gennem 2000 år.”

Peter Lodberg er en dansk teolog, forfatter og foredragsholder. Tidligere studieleder og afdelingsleder på den teologiske uddannelse ved Aarhus Universitet. Siden 2015 professor MSO ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Kom og vær minikonfirmand!

Det er med stor glæde, at Lillerød Kirke byder velkommen til minikonfirmandundervisning, som er et gratis tilbud til børn på 3. – 4. klassetrin.

Forløbet varer 9 tirsdage, og begynder d. 4. oktober 2022 – 6. december 2022, hvor undervisningen foregår efter skole i tidsrummet kl. 14.30 – 16 i Lillerød Kirkes lokaler. Igennem leg, bevægelse, sang, teater, kreativitet og fortællinger fra Biblen, skal vi gå på opdagelse i kirken og opleve kirken og kristendommen, salmerne, musikken og en præst.

Vi afslutter forløbet med et teaterstykke / kirkespil for jer og jeres familie.

Der vil være sørget for let forplejning hver gang.

Evt. spørgsmål kontakt Pia Steen Mackrill på tlf. 4159 8321 eller til minikonfirmand@lilleroedkirke.dk

Børnene vil blive hentet fra Lillevang Skole, Skovvang klokken 14, hvorefter vi samlet går hen til Lillerød Kirke. Børn fra 3. årgang vil blive hentet i SFO’en afd. Skovvang, og børn fra 4. årgang vil blive hentet fra klubben (“Skakten”). Børnene bliver ikke fulgt tilbage til skolen men skal hentes ved Lillerød Kirke kl. 16, når undervisningen slutter.

Vi begynder 4. oktober – kontakt Pia på tlf: 4159 8321, hvis du vil være med.

Studiekreds i kristentro

Johannesevangeliets Klarhed

Studiekreds i kristentro vil i 2022 fordybe sig i Johannesevangeliet.  

Vi læser bibelteksten og Troels Engberg Pedersens indføring og kommentarer i bogen Johannesevangeliets Klarhed.  Bogen kan af deltagere i studiekredsen købes med 10% rabat i vores lokale Bog og Idé. 

Tilmelding er nødvendig og sker til sognepræst Carsten Mulnæs på tlf: 4230 4320. Vi har et godt og frit samvær om troens mysterier, hvor ordet er frit, og der ikke er talepligt. Der er åbent for nye deltagere.

Aftener ligger på datoerne 13/9 – 18/10 – 8/11 – 6/12

alle dage kl. 19.30 i Lillerød sognegård 

Til første gang læses s. 43-80

Sognepræst Carsten Mulnæs

Foredrag med Birgitte Stoklund Larsen: Den nye bibeloversættelse

Foredrag i Lillerød sognegård tirsdag den 6. september kl 19

Teolog, sognepræst, stiftskonsulent og tidligere generalsekretær i Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen fortæller om ”Den nye Bibel​oversættelse”.

Birgitte Stoklund Larsen modtog Bibelselskabets Pris 2022 som en anerkendelse for sin ledende rolle i arbejdet med Bibelen 2020 og for at gøre en særlig indsats for, at Bibelen skal være nærværende i samfundet.

Det er ikke nogen triviel øvelse at oversætte Bibelen. Teksterne er fulde af betydning for mange, men samtidig er vores sprog under konstant forandring. Bibelen må derfor også oversættes igen, hvis den skal åbne sig for en ny generationer af læsere. 

Balancen mellem at gengive meningen i et forståeligt og flydende, nutidigt sprog og samtidig yde grundteksten retfærdighed har været den gennemgående udfordring,” fortæller Birgitte Stoklund Larsen.

Alle er velkomne – foredraget er gratis.

Foredrag med David Bugge

Foredrag med David Bugge: “Forløsning under narkose – om Karen Blixen og kristendommen” 7. februar 2023 kl. 19 i Lillerød Sognegård

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes “forløsning under narkose”, hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af mennesket, men “deklarerer almindelig amnesti”.

Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Karen Blixen.

David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.