Fællessangs-aften

Lillerød Sognegård tirsdag 27. oktober kl. 19.

Lillerød Kirkes frivillige og organist Kyung-Hee Kim inviterer igen til fællessangsaften, hvor man i godt selskab kan finde glæde ved at synge med på salmer, højskolesange m.m.

Alle sangglade er meget velkomne. 

Nedenfor er resten af datoer for 2020 – husk at vi starter kl. 19–21:

Tirsdag den 27. oktober
Torsdag den 26. november
Tirsdag den 15. december (julekoncert)

Tro på Gud – om kristendom i en sekulær verden

Lillerød Sognegård, 22. oktober kl. 1930

Tro på Gud  – om kristendom i en sekulær verden. 
Foredrag med sognepræst Kåre Egholm Pedersen.

Bibelen vidner om, at mennesker altid har kæmpet med at have tillid til Gud. Vor tids sekularisering og individualisering har ikke gjort det nemmere. Nogle vil endda mene, at det i dag er blevet lettere ikke at tro frem for at tro på Gud. Sådan har det ikke altid været, og netop denne ændring i vores måde at tænke på, er emnet i dette foredrag.

Hvad er der sket, siden ikke-troen i tidligere kristne lande nu synes at være mest accepteret?

Hvilke ændringer på det samfundsmæssige plan og i vores måde at tænke på har medvirket til, at troende nu pludselig har et forklaringsproblem, mens mennesker uden tro tilsyneladende ikke har det?

Undervejs tegnes konturerne af en overraskende forståelse af, hvad det sekulære også kan betyde. En forståelse, som måske kan forny grundlaget for samtalen mellem troende og skeptikere og lede moderne mennesker til tro på Gud.

Er troen alligevel for det moderne menneske?

Disse spørgsmål vil sognepræst Kåre Egholm Pedersen tage op.
Vel mødt til et spændende foredrag.

Tilmelding til Café Livstråden 5/10

Her kan du tilmelde dig Café Livstrådens arrangement 5/10.

Tilmelding til Café Livstråden 28/9

Her kan du tilmelde dig Café Livstrådens arrangement 28/9:

Tilmelding til høstfrokost

Det er blevet tid til Lillerød Kirkes årlige høstfrokost.

I år skal vi passe ekstra på hinanden på grund af covid-19, og derfor er det nødvendigt at tilmelde sig til frokosten. Det kan du gøre nedenfor:

Musikalsk foredrag med Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Tilgivelse

Anerkendelse

Fald

Oprejsning

Vi tror på ordenes og musikkens samklangsskabende kraft. Det er med det afsæt, vi vil lede tilhørerne gennem de musikalske foredrag

Lillerød Sognegård, tirsdag 8. september kl. 19.30

At leve som et friere menneske

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Mennesker gør forkerte ting og behøver tilgivelse. Fra Gud og andre mennesker. Når der tales om skyld, er det imidlertid meget væsentligt også at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. 

Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være, den du er. Begge dele præger et menneskets selvbillede. 

Skyld- og skamtemaerne føres sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen.

Thomas Gudbergsen  er sognepræst på Holbæk Sygehus og sognepræst ved Tveje Merløse Kirke og præst på Psykiatrisygehuset Slagelse. Har endvidere været fængselspræst i Vestre Fængsel.

Merete Laursen  er uddannet i klassisk sang fra Musikkonservatoriet. Synger i DR-koncertkoret, Det Kongelige Operakor og på Det Ny Teater i København.

Corona.

Alle aktiviteter er aflyst.

Som følge af coronavirus og den danske nedlukning, er alle aktiviteter i Lillerød Kirke aflyst til og med 30/4.

Gudstjenester.

Gudstjenester er indtil videre aflyst til 13/4. Radioens P1 sender de kommende søndage kl 10 gudstjenesten fra Domkirken i København. P2 sender en daglig morgenandagt kl 8.05.

Præsterne står til rådighed – men husk at bruge telefon eller email.

Praktisk.

Om bisættelser og begravelser i denne tid.

Om ændrede konfirmationsdatoer for 2020.

Sørine Gotfredsen om Kierkegaard

Lillerød Sognegård, 5. marts kl. 19.30.

“Vi kan fare vild i vore egne simple forestillinger om lykke og intenst nærvær, og vi kan knække halsen, når drømmene ikke går i opfyldelse på netop den måde, vi havde satset på. I flere år ønskede jeg at følges med en bestemt mand, men han ønskede ikke at følges med mig, og endnu et ordinært kapitel blev skrevet i fortællingen om kærligheden, glæden, skuffelsen og troen.

Søren Kierkegaards stemme bliver ved med at minde én om, at hvis man blot bliver stående på det samme sted, kan man ende som en levende død, der ikke vil erkende, at meningen er, at man skal elske mere, leve mere, glædes mere, adlyde mere og tro mere.”

Kom og hør Sørine Gotfredsen tale om Søren Kierkegaard.
Alle foredrag i Lillerød Kirke er gratis og kræver ingen tilmelding.

Fastelavn: Tøndeslagning i sognegården!


Søndag 23. februar kl. 10.

Først er der en kort gudstjeneste i kirken, hvor korene medvirker. Og efterfølgende venter tøndeslagning i sognegården. Vi byder på slik, fastelavnsboller og varm kakao. En dejlig fastelavnsformiddag for børnefamilier og bedsteforældre indendøre. På gensyn til fastelavn i Lillerød kirke og sognegård.