Bisættelser og begravelser i Lillerød Kirke i den svære og belastende Corona periode

Indgrebet imod forsamlingsfriheden rammer desværre også vores muligheder for at afvikle bisættelser og begravelser under de former og med det antal deltagere, der er normalt, og som familier vil naturligt vil have ønske om.

Det er en stor udfordring for os alle, at vi skal håndtere så mange begrænsninger omkring den sidste afsked med vore kære. Sammen med de pårørende og alle involverede vil vi i Lillerød Kirke gøre vores yderste til, at en bisættelse eller begravelse også i denne svære periode kan få et værdigt og menneskeligt udtryk.

Virkeligheden flytter sig fra time til time og fra dag til dag. Så, gå ind på kirkens hjemmeside, som holder os løbende orienteret om de rammer og den virkelighed, vi alle må navigere i.

Men nu er det altså kun de allernærmeste pårørende, der kan rummes inden for et antal af 10 personer.

Ved dødsfald og inden familien tager kontakt til præst eller bedemand, kan I derfor overveje følgende muligheder:

● Bisættelse på de betingelser, som skyldes, at det kun er præst og digital musik, der anvendes. Evt. videofilmet eller skypet, så resten af familien kan overvære det. Bedemand kan stå for video.

● At få kisten kremeret med det samme og afvente, at forbuddet ophæves, så der kan senere afholdes almindelig bisættelse over urne i kirken med efterfølgende urnenedsættelse på kirkegården.

● At kombinere de to, så jordpåkastelse foretages i nærvær af de nærmeste i kirken inden brænding, og at der afholdes mindegudstjeneste på et senere tidspunkt, når forbuddet er ophævet.

Hilsen præsterne i Lillerød Kirke
Kirsten Drigsdahl, Elsebeth Hougaard Jensen og Carsten Mulnæs