Bliv klogere på Ukraine

En foredragsrække arrangeret af kommunens 5 kirker: Blovstrød, Engholm, Lynge-Uggeløse og Lillerød.

Krigen er desværre stadig et relevant og aktuelt emne. Denne foredragsrække er arrangeret med et håb om, at vi på tværs af sognene kan samles til oplysning og mange gode samtaler i en svær tid.

Der er arrangeret i alt 4 foredrag, som kan opleves i kommunens fem kirker over vinteren – der er gratis adgang til alle foredrag:

Fællesarrangement – højskoledag om Lidenskab

Lidenskabens kraft

Kirker i Hillerød Provsti byder i år velkommen til en højskoledag i vores nabokirke Engholmkirken, hvor fokus er lagt på to stærke personligheder og deres virke i kunstens og naturvidenskabens verden, teaterchef Kasper Holten og astrofysiker Jens Olaf Pepke.

Lørdag 27. januar kl. 9.30-16.15
Engholmkirken, Allerød

Hvad er drivkraften bag deres utrættelige arbejde med at skabe det ypperligste kunstneriske udtryk og finde frem til nye forskningsresultater i bestræbelsen på at forstå livet og universet?

Vi har bedt de to anerkendte personligheder fortælle om deres lidenskab. Hvad arbejder de med og hvordan? Hvad tror de på? Har de et mål? Hvad er omkostningerne ved at være så dedikeret til sit virke?

Højskoledagen rundes af med en minikoncert med Frederiksborg Drengekor under ledelse af Karen-Maria Baun Hørlück, hvor der også bliver plads til fællessang.

Læs det fulde program her.


Praktiske oplysninger

Sted:
Engholmkirken
Engholm Kirkevej 10
3450 Allerød

Tid:
Lørdag 27. januar kl. 9.30 – 16.15

Deltagergebyr:
Kr. 225,- inkl. frokost

Find info om tilmelding på Præstevang Kirkes hjemmeside eller gå direkte til online billetsystemet Place2book – klik her.

Arrangør:
Kirker i Hillerød Provsti

Cykeltur – fra sognegård til sognegård

Lørdag 16. september kl. 10 – afgang fra Blovstrød Sognegård

Det fælles aktivitetsudvalg giver igen i år mulighed for at cykle rundt til Allerøds kirker. I år med fokus på de tilstødende sognegårde.

Turen begynder i år i Blovstrød Sognegård, der under kirkens restaurering også har fungeret som kirke. Herefter cykler vi til Uggeløse kirke for et kort besøg, hvorefter vi tager ned til Lynge Præstegårdslænge, der fungerer som sognegård for menighederne i både Lynge og Uggeløse. Vi spiser vores medbragte madpakke i præstegården. Efter frokost cykler vi til Engholmkirken og slutter i Lillerød Sognegård kl. 16:15.

I hver sognegård, vil der ud over en rundvisning, blive fortalt om sognegården og de aktiviteter, der foregår her.

Vi skal cykle gennem Allerøds smukke natur på cykelstier og stille veje – en cykeltur på ca. 24 km, hvor alle er velkomne, også på en mindre del af turen. Elcykler er naturligvis også velkomne.

Det fælles aktivitetsudvalg sørger for drikkevarer og frugt undervejs samt afsluttende kaffe og kage i Lillerød Sognegård. Deltagerne sørger selv for at medbringe egen madpakke.

Program:

10:00Afgang fra Blovstrød Sognegård
11:45Kort besøg i Uggeløse Kirke
12:15Lynge Præstegårdslænge – frokost med egen medbragt madpakke
14:15Engholmkirken
15:00Lillerød Sognegård – med afsluttende kaffe og te
16:15Slut på dagen

Nærmere oplysning fås hos turlederen:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089 
email: pkryger@live.dk

Pilgrimsvandring!

Pilgrimsvandring – lørdag 22. april kl. 9.45

Før vi går det spirende forår i møde, samles vi til en kort morgenandagt kl. 9.45 i Lillerød Kirke ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen.

Herefter snører vi vandrestøvlerne og går sammen af sted for at bruge sanserne til at opleve det spirende forår i Guds fri natur – forbi Allerød Sø og gennem Ravnsholt Skov. Turen er på ca. 9 km med mulighed for at korte den en anelse af.

Udover bentøjet får vi også rørt sangstemmerne undervejs – og vi ender trætte og tilfredse tilbage i Lillerød Sognegård til en let frokost.

Husk passende og behageligt fodtøj samt fornuftig påklædning. Medbring madpakker og drikkelse.

Alle er velkomne!

Pilgrimsvandringen er arrangeret med de andre kirker i kommunen: Blovstrød Kirke, Engholmkirken og Lynge-Uggeløse Kirker.

Koncert: Livets tone – musik til livet

En koncert med musik og rum til eftertanke

Fredag 17. marts kl. 17 i Lillerød Sognegårdgratis adgang

Violinist Karen Humle og pianist Kirsten Beyer-Karlshøj byder på en koncert med musik fra det klassiske repertoire af bl.a. Mozart, Bach, Beethoven og Chopin samt Karen Humles egne kompositioner inspireret af møder med patienter på hospice.

Karen har i mange år været Huskunstner på Sankt Lukas hospice og i Lukashuset, børne- og ungehospice i Hellerup. Mellem stykkerne fortæller hun om musikken og om sine mange positive og meget livsbekræftende oplevelser med at spille for mennesker – i alle aldre – i livets sidste fase.

Publikum inddrages ved at komme med forslag til stemninger, der omsættes til små improvisationer undervejs. I pausen vil der også være mulighed for at tale med hinanden om musik, og hvad den har haft af betydning i livets løb.

Koncerten er arrangeret i samarbejde mellem de fem kirker i Allerød Kommune: Engholm Kirke, Lillerød Kirke, Blovstrød Kirke og Lynge-Uggeløse Kirker

Cykeltur: Fra kirke til kirke – hvad kirkemurens sten kan fortælle

Cykeltur forbi Allerøds kirker, lørdag 10. september kl. 9

Det Fælles Aktivitetsudvalg giver igen mulighed for at cykle rundt til Allerøds fem kirker. Turen begynder i år i Lillerød Kirke kl. 9.00 og fortsætter til Engholmkirken, med frokost i Lynge Kirke, videre til Uggeløse Kirke og slutter i Blovstrød Kirke kl. 16:45.

Ved hver kirke vil der være indlæg omkring årets emne, der er:
Hvad kirkemurens sten kan fortælle

Vi skal cykle gennem Allerøds smukke natur på cykelstier og stille veje – en cykeltur på ca. 24 km, hvor alle er velkomne, også på en mindre del af turen. 

Det Fælles Aktivitetsudvalg sørger for drikkevarer og frugt undervejs, samt afsluttende kaffe og kage i Blovstrød Sognegård. Deltagere sørger selv for at medbringe madpakke.

Program:

09:00Indledende foredrag v/mag.scient. Hans Jørgen Bregnhøi
10:00Lillerød kirkemure
10:45Engholmkirkens mangel på særlige stene i kirkemuren
12:15Lynge kirkemure
12:45Frokost i Lynge Præstegårdslænge 
(med egen medbragt madpakke)
14:00Uggeløse kirkemure
15:30Blovstrød kirkemure
16:00Afsluttende kaffe/te i Blovstrød Sognegård
16:45Slut på dagen

Nærmere oplysning fås hos turlederen:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089 
email: pkryger@live.dk