All you need is love

Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00

”All You Need Is Love” er et unikt koncertprogram med musik af The Beatles fra tiden omkring 1970. Det er musik som er lagret i en fælles bevidsthed hos adskillige generationer. 

Koncerten fokuserer på de kendte sangtekster af Lennon & McCartney. Men går samtidig skridtet videre og ser på den mulige tvetydighed i teksterne, som kan sættes i forbindelse med kristendommen og derved være med til at kaste nyt lys over kendte tekster fra Bibelen.

Omdrejningspunktet i koncerten er emnerne ”ensomhed og kærlighed”.  Den bevæger sig fra ensomheden hen imod kærligheden, netop for at illustrere sammenfaldet i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne om ensomhed kobles til teksterne i Det Gamle Testamente, mens teksterne om kærlighed kommer fra Det Nye Testamente.

Bag det spændende koncept står ”Beatsalmer”, som består af Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sangsolist, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, orgel. 
Du kan læse mere om teamet bag Beatsalmer på www.beatsalmer.dk

”All You Need Is Love” spilles i Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00. Der er gratis adgang til koncerten, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig. Send en mail til Engholmkirkens kontor amni@km.dk

Det er kirkerne i Allerød, der i fællesskab har arrangeret koncerten.

Sig ja!

Skal torsdag den 20 02 2020 være jeres uforglemmelige bryllupsdag i kirken? 

De fleste af os forbinder kirkebryllupper med store fester, mange gæster og himmelstormende priser. Men det er også muligt at få en enkel og stilfærdig vielse i kirken – også på en hverdag. 

Det vil vi præster i Hillerød provsti gerne slå et slag for. 

Derfor åbner vi kirkedørene for vielser torsdag den 20. februar 2020 kl. 15:00-18:00. En dato, der er til at huske! 

Hvis I ønsker denne dag som jeres bryllupsdag, skal I kontakte den kirke I gerne vil giftes i og rekvirere en prøvelsesattest på: Borger.dk

Følgende kirker åbner døren for kirkebryllup den 20 02 2020 kl. 15:00-18:00: 

Alsønderup kirke 
Blovstrød kirke 
Frederiksborg Slots Kirke (kun hvis du bor i sognet) 
Gadevang kirke 
Gørløse kirke 
Lillerød kirke 
Nødebo kirke 
Nørre Herlev Kirke 
Præstevang Kirke 
Strø kirke 
Ullerød kirke 
Uvelse Kirke

Fællesarrangement: Højskoledag om livskriser

Årets fælles højskoledag vil beskæftige sig med, hvad der sker med os, når vi rammes af tvivl, tab og sorg og gennemgår kriser, hvor vores livsværdier og identitet vakler og måske fornys. Dagen vil også sætte fokus på, hvordan både kunst og fællesskaber kan være med til at afhjælpe smerten og give indsigter, som vi kan vokse med i kriserne.

 PROGRAM:

9.30-10.00 Andagt i kirken v/ Annemarie Lund

10.15-12.00 Doris Ottesen

NÅR KRISEN KRADSER – LITTERATUR SOM LIVSTYDNING OG LIVSHJÆLP

Med udgangspunkt i en række klassiske forfatterskaber som fx H.C. Andersen, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman vil Doris Ottesen sætte fokus på, hvordan litteraturen kan være med til at afklare og afhjælpe et livsproblem.  Og det spørgsmål vil forsøgt besvaret: Hvorfor netop litteraturen kan være den forløsende faktor, når de store livsspørgsmål trænger sig på!  

12.00-13.15 Frokost

13.15-15.00 Esben Kjær

DØDEN OG SORGEN

Hvad stiller man som efterladt op med døden og sorgen? Hvordan navigerer man i sorgen, hvordan kan man handle, og hvornår skal man bare lade sig slæbe med?

Esben Kjær giver sit bud på, hvad der er galt med den sorgkultur, vi har i Danmark, og formidler konkrete indsigter og erfaringer fra sit eget liv med sorg, men også viden fra forskellige sorgforskere. Esben Kjær vil også fokusere på sorgen som en eksistentiel erkendelsesrejse, der påvirker alt, hvad vi tænker om livet, døden, universet og Gud.

15.00-15.30 Kaffe og kage

15.30-17.00 Birgitte Bech

SORGENS BILLEDER 

Sorg er ofte kærlighed, som mangler sin modtager, men som ikke behøver være husvild. Den kan huses af fx digte, salmer, musik og billeder. 

Birgitte Bech viser i sit billedforedrag righoldige eksempler på især danske billeder, som sorgen kan ‘bo i’ med sin mangfoldighed af følelser, lige fra det afsindige skrig til det dæmpede vemod. Vi ser på sorgens udsagn i fx taknemmelig gravkunst, nænsomt medfølende genrebilleder og lidenskabelig ekspressionistisk malerkunst.

17.00 Farvel og tak

Praktiske oplysninger

Sted:
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød

Tid:
9.30 – 17.00

Deltagergebyr:
Kr. 225,- inkl. frokost

Tilmelding:
Hans Aue
Tlf. 4814 0217 / 2165 6233
hans@aue.dk

Tilmeldingsfrist:
17. januar 2020

Arrangør:
Kirker i Hillerød Provsti