Sommerkoncerter i august

Lillerød Kirkes årlige udendørs sommerkoncerter lægger i år ud med en fejring af den danske sommer med kammerkoret CAMERATA. 

Søndagen efter byder vi på Mozart og Beethoven med strygekvintetten Quintessence, og den sidste søndag afsluttes med Ditte Højgaard Andersen og David Danholt, der synger Schumann, mens Kyunghee Kim akkompagnerer på klaver:

Søndag 15. august: Kammerkoret CAMERATA

Søndag 22. august: Strygekvintetten Quintessence

Søndag 29. august: Ditte Højgaard Andersen og David Danholt 

Rigtig hjertelig velkommen til Lillerød Kirkes sommerkoncerter, der afholdes på kirkens udendørs amfi-scene!

2. s. e. Trinitatis

Prædiken ved sognepræst Lars Emil Bolt, søndag 13. juni 2021

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Jesus sagde: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«
Lukasevangeliet 14,16-24

Prædiken ved sognepræst Lars Emil Bolt

1. s. e. Trinitatis

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs, 6. juni 2021

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«
Lukasevangeliet 16,19-31

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs