Julehjælp 2023

Lillerød Kirke uddeler julehjælp

Det er i år igen muligt at søge julehjælp gennem Lillerød Kirke for sognets trængende. Julehjælpen vil ligesom sidste år bestå af en kurv indeholdende alt til en juleaftensmiddag. 

For at modtage julehjælp skal man ansøge ved at udfylde en blanket, der kan rekvireres i sognegården. Du kan også download den nedenfor. Blanketten skal afleveres udfyldt ved personlig henvendelse i sognegården eller på en e-mail til lilleroed.sogn@km.dk.  

Ansøgningen skal være kirken i hænde senest fredag d. 8. december. 

Udlevering af julekurven vil ske torsdag d. 21. december mellem kl. 15 og 17.

Julens gudstjenester i Lillerød Kirke

Søndag d. 24/12   kl. 11  Juleaftensgudstjeneste for børn 
v. Lisa Tikkanen Pagh

Søndag d. 24/12     kl. 13  Juleaftensgudstjeneste
v. Lisa Tikkanen Pagh

Søndag d. 24/12   kl. 14.30  Juleaftensgudstjeneste 
v. Elsebeth Hougaard Jensen

Søndag d. 24/12     kl. 16  Juleaftensgudstjeneste
v. Elsebeth Hougaard Jensen

Mandag d. 25/12    kl. 10  1. Juledags gudstjeneste
v. Lisa Tikkanen Pagh 

Tirsdag d. 26/12     kl. 10     2. Juledags gudstjeneste
v. Anne Boye

Søndag d. 31/12    kl. 10    Julesøndagsgudstjeneste
v. Elsebeth Hougaard Jensen

Mandag d. 1/1      kl. 16    Nytårsgudstjeneste
v. Lisa Tikkanen Pagh
Efter andagten indbydes alle til reception hos Lisa Tikkanen Pagh i præstegården, Kirkevænget 1A. Her ønsker vi hinanden godt nytår med et glas bobler.

Sommerhilsen fra menighedsrådet

DET HAR VÆRET SOMMER I FLERE UGER ALLEREDE, og for mange venter der en sommerferie i løbet af de næste to måneder. I kirken sætter vi også tempoet lidt ned i ferieperioden og sender personalet på en velfortjent sommerferie. Men vi er her stadig – også i juli – selvom der sikkert bliver mere stille.

Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke menigheden for deltagelse i de mange spændende arrangementer, der er blevet afviklet i første halvdel af 2023 både i kirken og i sognegården.

Vi er glade for jer, der kommer til arrangementerne og for jer, der er frivillige og hjælper med det praktiske, så det hele kan lade sig gøre i en god stemning. Kirken og sognegården er vores fælles samlingssted, og vi bestræber os på at møde alle med åbne arme og tid til en god snak over en kop kaffe.

For tiden er menighedsrådet optaget af at ansætte en ny sognepræst, efter at Carsten Mulnæs har fået nyt embede i Roskilde Stift. Vi ønsker Carsten Mulnæs held og lykke i det nye embede.

Vi er også ved at ansætte en kommunikationsmedarbejder på kirkekontoret.

Vi har hele foråret arbejdet ihærdigt på at få et godt arbejdsmiljø i sognegården og glæder os over, at stemningen nu er blevet rigtig god blandt medarbejderne. Vi håber, at den gode stemning også når ud i menigheden, når I kan se, at personalet og præsterne trives.

Menighedsrådet ser med optimisme på fremtiden, og vi glæder os til at se jer til mange kirkelige aktiviteter i anden halvdel af 2023.

Til august venter de tre sommerkoncerter, som vores organist Kyung-Hee Kim har gjort til en fornem og populær tradition.

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen søndag 3. september, hvor vi holder høstgudstjeneste og høstmarked.

Rigtig god sommer til alle!
Lillerød Menighedsråd