Lars Emil Bolt er ny ‘kbf’

Lillerød Kirke får ny kirkebogsførende sognepræst fra 1. august, hvor Lars Emil Bolt overtager ansvaret for kirkebøgerne og personregistreringen i sognet.

Folkekirken varetager personregistreringer ved fødsel, navngivning, dåb, vielse, dødsfald og begravelse. I praksis er det en kordegn, som udfører opgaven med at registrere, mens den kirkebogsførende sognepræst har det formelle ansvar for personregistreringen.

Lars Emil Bolt, som har været sognepræst i Lillerød siden november 2020, bliver ’kbf’ efter sognepræst Carsten Mulnæs, som fratrådte Lillerød Kirke i maj for at fortsætte som sognepræst i Roskilde Stift.

Sommerhilsen fra menighedsrådet

DET HAR VÆRET SOMMER I FLERE UGER ALLEREDE, og for mange venter der en sommerferie i løbet af de næste to måneder. I kirken sætter vi også tempoet lidt ned i ferieperioden og sender personalet på en velfortjent sommerferie. Men vi er her stadig – også i juli – selvom der sikkert bliver mere stille.

Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke menigheden for deltagelse i de mange spændende arrangementer, der er blevet afviklet i første halvdel af 2023 både i kirken og i sognegården.

Vi er glade for jer, der kommer til arrangementerne og for jer, der er frivillige og hjælper med det praktiske, så det hele kan lade sig gøre i en god stemning. Kirken og sognegården er vores fælles samlingssted, og vi bestræber os på at møde alle med åbne arme og tid til en god snak over en kop kaffe.

For tiden er menighedsrådet optaget af at ansætte en ny sognepræst, efter at Carsten Mulnæs har fået nyt embede i Roskilde Stift. Vi ønsker Carsten Mulnæs held og lykke i det nye embede.

Vi er også ved at ansætte en kommunikationsmedarbejder på kirkekontoret.

Vi har hele foråret arbejdet ihærdigt på at få et godt arbejdsmiljø i sognegården og glæder os over, at stemningen nu er blevet rigtig god blandt medarbejderne. Vi håber, at den gode stemning også når ud i menigheden, når I kan se, at personalet og præsterne trives.

Menighedsrådet ser med optimisme på fremtiden, og vi glæder os til at se jer til mange kirkelige aktiviteter i anden halvdel af 2023.

Til august venter de tre sommerkoncerter, som vores organist Kyung-Hee Kim har gjort til en fornem og populær tradition.

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen søndag 3. september, hvor vi holder høstgudstjeneste og høstmarked.

Rigtig god sommer til alle!
Lillerød Menighedsråd