Tilmelding til gudstjeneste 7. juni

Tilmeld dig til søndagens gudstjeneste hér:

Ingen felter fundet.

Kirketjenerstilling i Lillerød Kirke

Kirketjenerstilling i Lillerød Kirke til besættelse snarest

Vi er et bysogn med mange aktiviteter og 2 kirketjenere, der hver arbejder 37 timer pr. uge. 

Menighedsrådet ønsker en ny medarbejder som ikke er bleg for at tage fat på mange rengøringsopgaver i et solidarisk samarbejde med sin kollega, men som også finder det interessant i egenskab af myndig og venlig vært/værtinde i kirke og sognegård at møde mennesker af alle slags på skæve arbejdstider. 

  • Du er selvstændig, serviceminded og har gode samarbejdsevner 
  • Du har ordenssans, effektivitet og ansvarsfølelse
  • Du udviser fleksibilitet og sans for teamarbejde
  • Du er god til at møde mennesker i sårbare situationer, er professionel i stressede situationer og god til at overskue og planlægge din tid i såvel travle som stille perioder  
  • Du sørger for klargøring af IT til undervisning og foredrag
  • Du har almindelig brugererfaring med IT
  • Kendskab til de kirkelige handlinger er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder dig gode kolleger, en rummelig arbejdsplads og et afvekslende arbejde med indhold.

I jobbet indgår: 

  • Klargøring og tilstedeværelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og sogneaktiviteter. 
  • Daglig renholdelse af kirke og sognegård.
  • Anretning af lette traktementer ved møder og herunder begravelseskaffe.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733 kr. – 354.262 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926 kr. (nutidskroner). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der indhentes børneattest, ligesom vi inden ansættelse vil have mulighed for at indhente referencer.

Den faste ugentlige fridag ved kirken er mandag, derudover er der en variabel ugentlig fridag, så det samlet bliver en 5-dages arbejdsuge.

Henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Peter Kryger Sander 20 16 30 89 og kollega, kirketjener Helle Willer 30 14 33 96

Ansøgning med relevante bilag og referencer bedes fremsendt senest den 14. juni 2020  til: Lillerød Menighedsråd, Sognegården, Kirkehaven 5, 3450 Allerød mærket: ”Kirketjener” – pr. mail til lilleroed.sogn@km.dk.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 24. juni 2020.

Corona.

Alle aktiviteter er aflyst.

Som følge af coronavirus og den danske nedlukning, er alle aktiviteter i Lillerød Kirke aflyst til og med 30/4.

Gudstjenester.

Gudstjenester er indtil videre aflyst til 13/4. Radioens P1 sender de kommende søndage kl 10 gudstjenesten fra Domkirken i København. P2 sender en daglig morgenandagt kl 8.05.

Præsterne står til rådighed – men husk at bruge telefon eller email.

Praktisk.

Om bisættelser og begravelser i denne tid.

Om ændrede konfirmationsdatoer for 2020.

Ændrede konfirmationsdatoer i 2020

Kære konfirmander og konfirmandforældre

Det er desværre været nødvendigt, at beslutte, at konfirmationerne skal rykkes til efter pinse. I Lillerød vil vi ikke risikere, at familier skal flytte to gange. 

Vi har derfor planlagt 3 nye datoer, hvor alle konfirmander bliver konfirmeret, og hvor man valgfrit kan tilmelde sig. Undervisningsholdene vil være de samme med samme præst. Men det er muligt, at man bliver nødt til at tage en anden dato for at få en familiekabale til at gå op. 

Der er på hjemmesiden lagt en ny tilmeldingsformular op, så man kan booke sig ind på 3 nye datoer hos den præst, I går hos allerede, eller en anden, hvis det passer bedre. Vi beder om, at I får booket en ny dato hurtigst muligt og senest 1. april, så vi hurtigt kan få et overblik over, hvor store konfirmationsholdene bliver på dagene:

5. september Kirsten Drigsdahl
12. september Elsebeth Hougaard Jensen
19. september Carsten Mulnæs

Bedste hilsener fra præsterne Kirsten, Elsebeth og Carsten

Tilmeld dig en ny dato hér