Tilmelding i Lillerød Kirke

5. april 2021.

Det er nødvendigt at tilmelde sig gudstjenesterne i Lillerød Kirke. Vi ville helst være foruden, men de nuværende restriktioner gør, at pladserne er utilstrækkelige i kirken. Reservationssystemet er et forsøg på at undgå, at folk går forgæves: Man er selvfølgelig stadig velkommen uden reservation, hvis der skulle være plads i kirken.

Du kan lige nu melde dig til gudstjenesterne på listen nedenfor, og der åbnes løbende for yderligere gudstjenester ca. en uge før gudstjenesten. Bemærk at reservationen bortfalder, hvis man ikke er mødt op senest 10 minutter før tjenesten. Kirken åbner dog først 20 minutter før hver tjeneste.

Tilmeld dig nedenfor til gudstjenester:

Gudstjeneste 18. april kl. 10.00

(Har du problemer med tilmeldingen? Ring til kirkens kontor mellem kl. 9 – 12 på 4817 1544)

2 Passionsandagter langfredag kl. 9.30 og 11

2 Passionsandagter langfredag kl. 9.30 og 11 

Desværre har den begyndende genåbningsstrategi endnu ikke tilgodeset gudstjenester væsentligt. Da passionsmusik vil spille en væsentlig rolle langfredag, er det ikke muligt for os at holde denne korte gudstjeneste på 30 minutter udendørs.

Derfor vil der være 2 gudstjenester, så alle, der vil, kan komme til passionsandagt i kirken. Men bemærk ændret tidspunkt, og meld jeg hurtigt til, så vi kender behovet. 

Carsten Mulnæs

Tilmeld dig hér

Altergang i hjemmet

22. januar 2021

De nuværende corona-restriktioner umuliggør fejring af altergang under gudstjenesterne. Mange bliver hjemme pga. afstandskravene, men i Lillerød har du mulighed for at modtage nadverens sakramente med brød og vin i din egen stue. Præsterne kan komme på besøg, enten for at have en samtale eller for at høre indstiftelsesordene, sammen bede fadervor og fejre Herrens nadver. 

Bare ring til den præst, du eventuelt gerne vil have besøg af. Vi kommer gerne bare til en samtale, vi kommer også gerne med altergang, og vi kommer eventuelt bare med den ene af delene, sådan som du ønsker det. Vi ses.

Kontaktnumre til præsterne i Lillerød Kirke:

Carsten: 4230 4320
Elsebeth: 2943 6390
Lars: 3012 0075