Diakoni i kirkedøren

For kirketjenere og øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd

Tid, sted og pris:
Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17-20
Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, 3450 Lillerød

Deltagelse i fyraftensmødet koster 50,- kr

Tilmelding
Tilmelding senest den 29. september 2022 til: diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, ten@km.dk (eller tlf. 72 32 52 22)

Program: