Gudstjeneste igen!

Kirken den er et gammelt hus – og ja: Grundtvig tænkte på, at menigheden er levende sten eller altså mennesker, som kan være kirke, hvor som helst 2 eller 3 er forsamlede i Jesu navn! Men det er i høj grad HUSET, SALMERNES poesi til orgelspil og det uformidlede NÆRVÆR under hvælvingerne, vi også har savnet i denne coronatid. Vi har gjort vores bedste for at opretholde fællesskabet om den kristne forkyndelse med kvalitet i de digitale løsninger, men kirkerummet er alligevel som et hjem, vi savner at være i igen: 

Husene dog med kirkenavn… 
er os som hjemmet så kære…
Fonten os minder om vor dåb, 
alteret om nadverens nåde. 

D. 24. maj er der igen gudstjeneste i Lillerød Kirke, hvor vi blandt andet vil synge disse dejlige linjer. Nadveren bliver stadig kun noget alteret må minde os om, for det bliver en ord- og salmegudstjeneste, hvor alt er sundhedsmæssigt forsvarligt mellem tjenester, der også kræver tilmelding.

Følgende regler kommer til at gælde søndag 24/5:
Max 27 personer i kirken.
Tilmelding via denne side kræves.
Kun hver anden bænk må benyttes.
Der kræves 2 meters afstand når vi synger.
Der bruges kopierede sangark i stedet for salmebøger.
Der holdes ikke nadver.

Første gudstjeneste holdes kl. 10, og alt efter antallet af tilmeldinger, åbnes muligvis for en ekstra gudstjeneste kl. 11.30.

Hvis du tilhører en risikogruppe eller endda selv skulle være smittet, så bliver det muligt senere at lytte til prædikenen fra kirken via disse websider.