H. C. Ørsted og N. F. S. Grundtvig: Ånden i Naturen eller Ånden i Ordet?


Lillerød Sognegård 25/5 kl. 19

Foredrag v/ Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space 

H. C. Ørsteds sidste værk, ”Aanden i Naturen” (1849-50), er hans filosofiske testamente. Ørsted var en forsker, der forenede en dyb religiøsitet med sin videnskab, og hans opdagelse af elektromagnetismen passede smukt i hans syn på verden. For Ørsted var hele tilværelsen en åbenbaring af Guds fornuft, og et af beviserne var netop den sammenhæng, han fandt mellem elektricitet og magnetisme. Derfor mente Ørsted, at det var gennem studiet af naturen, at vi kunne få indsigt i Guds tanker.

N. F. S. Grundtvig mente ikke, at vi kunne finde Gud i naturen, men i det levende ord. For Grundtvig er Helligånden til stede i Ordet, ligesom Gud selv er åndeligt tilstede i Ordet under gudstjenesten. Grundtvigs mageløse opdagelse var, at kristendommen eksisterede i kraft af det talte ord før Biblen blev skrevet, og han sammenlignede selv sin opdagelse med Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. 

Ørsted og Grundtvig havde en lang strid om forholdet mellem tro og viden. For Grundtvig var sammenblandingen af menneskers fornuft og guddommelig åbenbaring en vederstyggelighed, mens Ørsted mente, at videnskabsdyrkelse og gudstjeneste gik hånd i hånd. 

Bemærk: Det kan muligvis blive nødvendigt at fremvise gyldigt corona-pas for at få adgang til foredraget; det kommer an på de på tidspunktet gældende restriktioner. 

Klik her for tilmelding (via Billetto)