Kirketjenerstilling i Lillerød Kirke

Kirketjenerstilling i Lillerød Kirke til besættelse snarest

Vi er et bysogn med mange aktiviteter og 2 kirketjenere, der hver arbejder 37 timer pr. uge. 

Menighedsrådet ønsker en ny medarbejder som ikke er bleg for at tage fat på mange rengøringsopgaver i et solidarisk samarbejde med sin kollega, men som også finder det interessant i egenskab af myndig og venlig vært/værtinde i kirke og sognegård at møde mennesker af alle slags på skæve arbejdstider. 

  • Du er selvstændig, serviceminded og har gode samarbejdsevner 
  • Du har ordenssans, effektivitet og ansvarsfølelse
  • Du udviser fleksibilitet og sans for teamarbejde
  • Du er god til at møde mennesker i sårbare situationer, er professionel i stressede situationer og god til at overskue og planlægge din tid i såvel travle som stille perioder  
  • Du sørger for klargøring af IT til undervisning og foredrag
  • Du har almindelig brugererfaring med IT
  • Kendskab til de kirkelige handlinger er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder dig gode kolleger, en rummelig arbejdsplads og et afvekslende arbejde med indhold.

I jobbet indgår: 

  • Klargøring og tilstedeværelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og sogneaktiviteter. 
  • Daglig renholdelse af kirke og sognegård.
  • Anretning af lette traktementer ved møder og herunder begravelseskaffe.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere er gennemført eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733 kr. – 354.262 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926 kr. (nutidskroner). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Der indhentes børneattest, ligesom vi inden ansættelse vil have mulighed for at indhente referencer.

Den faste ugentlige fridag ved kirken er mandag, derudover er der en variabel ugentlig fridag, så det samlet bliver en 5-dages arbejdsuge.

Henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Peter Kryger Sander 20 16 30 89 og kollega, kirketjener Helle Willer 30 14 33 96

Ansøgning med relevante bilag og referencer bedes fremsendt senest den 14. juni 2020  til: Lillerød Menighedsråd, Sognegården, Kirkehaven 5, 3450 Allerød mærket: ”Kirketjener” – pr. mail til lilleroed.sogn@km.dk.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 24. juni 2020.