Lars Emil Bolt er ny ‘kbf’

Lillerød Kirke får ny kirkebogsførende sognepræst fra 1. august, hvor Lars Emil Bolt overtager ansvaret for kirkebøgerne og personregistreringen i sognet.

Folkekirken varetager personregistreringer ved fødsel, navngivning, dåb, vielse, dødsfald og begravelse. I praksis er det en kordegn, som udfører opgaven med at registrere, mens den kirkebogsførende sognepræst har det formelle ansvar for personregistreringen.

Lars Emil Bolt, som har været sognepræst i Lillerød siden november 2020, bliver ’kbf’ efter sognepræst Carsten Mulnæs, som fratrådte Lillerød Kirke i maj for at fortsætte som sognepræst i Roskilde Stift.