Lillerød Kirke søger gartner

Gartner 

En stilling som gartner ved Lillerød Kirkegård, Lillerød Sogn er ledig pr. 1. november 2020. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge. 

Rundt om Lillerøds gamle middelalderkirke ligger kirkegården, der har status som bykirkegård med egen kirkegårdsleder. Vi søger nu en god og stabil medarbejder til en rar arbejdsplads, hvor kirkegården er en vigtig del af kirkens liv, og hvor der er samarbejde på tværs af faggrænser om vores over-ordnede vision om at være et mødested for mennesker i både glæde og sorg. 

Vi forventer: 
– at du har en relevant faglig uddannelse inden for det grønne område 
– at du har erfaring i praksis med at arbejde udenfor i al slags vejr 
– at du er fleksibel og går engageret til opgaven 
– at du har gode samarbejdsevner og situationsfornemmelse 
– at du kan arbejde selvstændigt 
– at du har en god fysik, der passer til arbejdets karakter, og har B-kørekort 

Vi kan tilbyde: 
– at blive en del af et godt team om en spændende kirkegårdskultur i udvikling 
– at få gode og hjælpsomme kolleger 
– at have en travl og meningsfuld hverdag 
– at opleve respekt for forskellighed og venlig humor 

Ansættelse sker ved Lillerød Sogns Menighedsråd beliggende Kirkehaven 4 3450 Allerød. 

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles For-bund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Lønnen udgør årligt for uddannede gartnere i Hovedstaden og Nordsjælland 309.581,00 kr. (trin 1) og 317.700,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). For gartneriarbejdere i Hovedstaden og Nordsjælland 271.408,00 kr. (trin 1) og 278.606,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til måneds-lønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Joanna Baron-Christensen på tlf. 48 17 11 05 på hverdage mellem kl. 10-12. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7450fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. oktober kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43/44. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.