Dåb

Dåb aftales direkte med den præst, der skal forestå dåben. Præsten kontaktes for at få en aftale om tidspunkt for en samtale.

Hvis I allerede har et konkret ønske om dåb på en bestemt dato, så kontakt evt. kirkekontoret for at få oplyst, hvilken præst, der kan stå for dåben den pågældende søndag. Herefter kan præsten kontaktes direkte. Husk følgende information:

  • Evt. ønsket dato for dåben
  • Barnets fornavn(e)
  • Barnets evt. mellemnavn
  • Skal barnet have faderens eller moderens efternavn?
  • Navn og adresse på mellem tre og fem faddere. Barnets gudmoder/gudfader tælles med som fadder, dog ikke, hvis det er én af forældrene, der selv bærer barnet. En fadder skal selv være døbt og ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund.

Skal barnet døbes uden for Lillerød sogn, kontaktes præsten ved den pågældende kirke/i det pågældende sogn.