Død og begravelse

Ved dødsfald er det en fordel at rette henvendelse til den præst, man ønsker skal forestå en kirkelig handling. Man kan endvidere kontakte en bedemand / begravelsesforretning, som vil hjælpe med det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen.

Bisættelse: Kisten bliver brændt
Begravelse: Jordfæstelse på kirkegården

Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med kirkegårdslederen.

Kirkelig begravelse:
Var afdøde medlem af folkekirken, og en præst skal forestå bisættelsen/begravelsen, kontaktes præsten med henblik på en samtale forud for den kirkelige handling.

I forbindelse med bisættelse/begravelse i Lillerød Kirke er det muligt at holde en mindesammenkomst i sognegården. Læs mere i folderen “Mindesammenkomst i sognegården”:

Ikke-kirkelig begravelse:
Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse – uden bisættelse/begravelse fra en kirke og uden en præsts medvirken.

Har du mistet en pårørende?

Så er kirkens sorggruppe måske et godt sted for dig.

Læs mere hér.