Medlemskab

Medlem af folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt, mens de er spædbørn. Man kan dog også blive medlem senere i livet eller man kan frit melde sig ud.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.

Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud. Hvis man er skattepligtig i Danmark men slutter sig til en af de danske menigheder i udlandet, har man mulighed for at få overført sin kirkeskat til den menighed.

Udmeldelse af folkekirken

Hvis man ønsker at melde sig ud af folkekirken, skal man være opmærksom på, at man mister retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom kirkens personale ikke kan forventes at medvirke (organist, kirkesanger, kirketjener m.m.). Man mister endvidere retten til at benytte kirken som bygning. Hvis man alligevel ønsker at udmelde sig, kan man gøre på en af følgende måder:

Herefter modtager man en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af folkekirken.

Indmeldelse / genindmeldelse

Hvis man ønsker at indmelde sig eller genindmelde sig i folkekirken, skal man henvende sig personligt til en af sognets præster.