Menighedsmøde

Lillerød menighedsråd afholder menighedsmøde i sognegården:

søndag 21. november kl. 11.15 efter gudstjenesten

Dagsorden:

– Redegørelse for sidste års regnskab og kommende års budget
– Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
– Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år