Menighedsrådsvalg – valgforsamling 2022

Lillerød Sognegård, tirsdag 20. september kl. 19.00

Vi skal vælge 12 medlemmer og to suppleanter til den nye menighedsrådsperiode, der starter den første søndag i Advent. Valgperioden er 2 år. På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat og spørgsmål, og der gennemføres en skriftlig, hemmelig  afstemning.  Alle, der er over 18 år, medlem af Folkekirken og bosat i Lillerød sogn eller har løst sognebånd til en af vores tre præster, kan stemme og opstille til valget. 

Med venlig hilsen 
Valgbestyrelsen, 
Lillerød sogn: 

Lars Bacher
Anker Nissen
Helge Jørgensen

Afvikling af valgforsamlingen

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden.

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen: 

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning. 
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.