Menighedsrådsvalg – valgforsamling

Menighedsrådsvalget (valgforsamling) finder sted:
Lillerød Sognegård 15. september kl. 19

Dagsordenen for valgforsamling:

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Musikalsk indslag ved organist Kyung-Hee Kim 

4. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

5. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 

6. Kandidaternes egen præsentation. 

7. Mulighed for debat og spørgsmål til kandidaterne. 

8. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 

9. Skriftlig og hemmelig afstemning. 

10. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 

11. Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 

12. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. 

13. Eventuelt.