Musikalsk foredrag med Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Tilgivelse

Anerkendelse

Fald

Oprejsning

Vi tror på ordenes og musikkens samklangsskabende kraft. Det er med det afsæt, vi vil lede tilhørerne gennem de musikalske foredrag

Lillerød Sognegård, tirsdag 8. september kl. 19.30

At leve som et friere menneske

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Mennesker gør forkerte ting og behøver tilgivelse. Fra Gud og andre mennesker. Når der tales om skyld, er det imidlertid meget væsentligt også at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. 

Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være, den du er. Begge dele præger et menneskets selvbillede. 

Skyld- og skamtemaerne føres sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen.

Thomas Gudbergsen  er sognepræst på Holbæk Sygehus og sognepræst ved Tveje Merløse Kirke og præst på Psykiatrisygehuset Slagelse. Har endvidere været fængselspræst i Vestre Fængsel.

Merete Laursen  er uddannet i klassisk sang fra Musikkonservatoriet. Synger i DR-koncertkoret, Det Kongelige Operakor og på Det Ny Teater i København.