Kirkens frivillige

Udover det fast tilknyttede personale gør Lillerød Kirke fra tid til anden brug af frivillige, der ulønnet giver en hånd med i deres fritid. Det gør, at kirken kan udbyde lidt flere arrangementer, end vi ellers ville kunne.

Som eksempler på aktiviteter, de frivillige deltager i, kan nævnes:

  • Brygning og klargøring af søndagens kirkekaffe
  • Hjælp og deltagelse i arrangementer, f.eks. fastelavn, høstfest, pinse, påske
  • Krybbespil med minikonfirmander
  • Hente/bringe-service (“gå-bus”) til/fra skoler
  • Hjælp ved koncerter
  • Praktisk hjælp ved større bisættelsesarrangementer

Alle frivillige deltager i det omfang, de kan.
Kunne det være noget for dig? Så kontakt kirkens kontor.

Faste møder og sommerfest

Der holdes årligt møder for de frivillige den sidste søndag i januar og sidste søndag i august. Derudover holdes en sommerfest den sidste søndag i maj.