Kirkens frivillige

På figuren ses nogle af de arrangementer, hvor kirkens frivillige hjælper.

Udover det fast tilknyttede personale gør Lillerød Kirke fra tid til anden brug af frivillige, der ulønnet giver en hånd med i deres fritid. Det gør, at kirken kan udbyde lidt flere arrangementer, end vi ellers ville kunne.

Som eksempler på aktiviteter, de frivillige deltager i, kan nævnes:

  • Brygning og klargøring af søndagens kirkekaffe
  • Hjælp og deltagelse i arrangementer, f.eks. fastelavn, høstfest, pinse, påske
  • Krybbespil med minikonfirmander
  • Hente/bringe-service (“gå-bus”) til/fra skoler
  • Hjælp ved koncerter
  • Praktisk hjælp ved større bisættelsesarrangementer

Alle frivillige deltager i det omfang, de kan.
Kunne det være noget for dig? Så kontakt kirkens kontor.

Faste møder og sommerfest

Der holdes årligt møder for de frivillige den sidste søndag i januar og sidste søndag i august. Derudover holdes en sommerfest den sidste søndag i maj.