Tro på Gud – om kristendom i en sekulær verden

Lillerød Sognegård, 22. oktober kl. 1930

Tro på Gud  – om kristendom i en sekulær verden. 
Foredrag med sognepræst Kåre Egholm Pedersen.

Bibelen vidner om, at mennesker altid har kæmpet med at have tillid til Gud. Vor tids sekularisering og individualisering har ikke gjort det nemmere. Nogle vil endda mene, at det i dag er blevet lettere ikke at tro frem for at tro på Gud. Sådan har det ikke altid været, og netop denne ændring i vores måde at tænke på, er emnet i dette foredrag.

Hvad er der sket, siden ikke-troen i tidligere kristne lande nu synes at være mest accepteret?

Hvilke ændringer på det samfundsmæssige plan og i vores måde at tænke på har medvirket til, at troende nu pludselig har et forklaringsproblem, mens mennesker uden tro tilsyneladende ikke har det?

Undervejs tegnes konturerne af en overraskende forståelse af, hvad det sekulære også kan betyde. En forståelse, som måske kan forny grundlaget for samtalen mellem troende og skeptikere og lede moderne mennesker til tro på Gud.

Er troen alligevel for det moderne menneske?

Disse spørgsmål vil sognepræst Kåre Egholm Pedersen tage op.
Vel mødt til et spændende foredrag.