Aktiviteter

September 2022

28/9 kl. 17.30: Menighedsrådsmøde

29/9 kl. 14: Korprøver

Oktober 2022

3/10 kl. 14: Café Livstråden

4/10 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

4/10 kl. 14: Minikonfirmand

5/10 kl. 17: Diakoni i kirkedøren – for kirketjenere, øvrige ansatte, frivillige og menighedsråd

6/10 kl. 14: Korprøver

11/10 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

11/10 kl. 14: Minikonfirmand

13/10 kl. 14: Korprøver

18/10 kl. 19.30: Studiekreds

24/10 kl. 14: Café Livstråden

25/10 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

25/10 kl. 14: Minikonfirmand

25/10 kl. 19: Fællessangsaften

26/10 kl. 19: Peter Lodberg: “Tro møder tro.” Kristendom i dialog og konflikt gennem 2000 år”

27/10 kl. 14: Korprøver

27/10 kl. 19: Menighedsrådsmøde

November 2022

1/11 kl. 9.45 & 10.30:: Babysalmesang

1/11 kl. 14: Minikonfirmand

3/11 kl. 14: Korprøver

8/11 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

8/11 kl. 14: Minikonfirmand

8/11 kl. 19.30: Studiekreds

10/11 kl. 14: Korprøver

13/11 kl. 14: Integrationsfest i samarbejde med Dansk Røde Kors

15/11 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

15/11 kl. 14: Minikonfirmand

15/11 kl. 19.30: Studiekreds

16/11 kl. 19: Lars Emil Bolt: “Grundtvig og Kingo”

17/11 kl. 14: Korprøver

17/11 kl. 19.30: Nyvalg til menighedsråd

20/11 kl. 11.30: Menighedsmøde

22/11 kl. 9.45 & 10.30: Babysalmesang

22/11 kl. 14: Minikonfirmand

22/11 kl. 19: Menighedsrådsmøde

24/11 kl. 14: Korprøver

28/11: Julevandring for skolerne

29/11: Julevandring for skolerne

29/11 kl. 14: Minikonfirmand

30/11: Julevandring for skolerne

December 2022

1/12: Julevandring for skolerne

1/12 kl. 14: Korprøver

6/12 kl. 14: Minikonfirmand, afslutning med pastagudstjeneste

6/12 kl. 19.30: Studiekreds

8/12 kl. 14: Korprøver

8/12 kl. 17: Julekoncert med spire-, børne- og ungdomskor

11/12 kl. 16: Julekoncert

13/12 kl. 19: Fællessangsaften

15/12 kl. 14: Korprøver

Januar 2023

Februar 2023

7/2 kl. 19: Foredrag med David Bugge: Forløsning under narkose – om Karen Blixen og kristendommen

Marts 2023

7/3 kl. 19: Foredrag med Niels Henrik Gregersen: “Ind i fællesskabet: Kan vi tro på det evige liv? Og hvornår begynder det?”

April 2023

18/4 kl. 19: Foredrag med Bertel Haarder om “Grundtvig, Folkekirken og Fællesskabet.”