Aktiviteter


Juni, oversigt

30/6 kl. 16 Sommerkoncert på amfi-scenen (1 af 3)

Koncert med Graabrødre Kammerkor


Juli, oversigt

28/7 kl. 16 Sommerkoncert (2 af 3)

Koncert med Ying-Hsueh Chen


August, oversigt

17/8 Aktiv fritid

20/8 kl. 19.30 Fællessangsaften

25/8 kl. 16 Sommerkoncert (3 af 3)


September, oversigt

8/9 kl. 11.30 Høstfrokost

19/9 kl. 19.30 Sogneaften, foredrag:
Caspar Koch om Bonhoeffer – tro, kamp og kærlighed

26/9 kl. 19.30 Koncert i kirken

29/9 kl. 11.30 Caféunderholdning i sognegården


Oktober, oversigt

2/10 kl. 14 Minikonfirmander starter

3/10 kl. 19 Koncert i kirken

10/10 kl. 19 Koncert i kirken

13/10 kl. 16 Musikgudstjeneste, Leonard Cohen

17/10 kl. 19.30 Koncert i kirken

22/10 kl. 19.30 Fællessangsaften

24/10 kl. 19.30 Koncert i kirken

31/10 kl. 10.39 Sogneaften, foredrag: Salmedigter Iben Krogsdal om “Kirken nu”


November, oversigt

19/11 kl. 19.30 Sogneaften, foredrag: Klaus Wivel om de kristnes vilkår i Mellemøsten fra hans bog “Den sidste nadver”


December, oversigt

Minikonfirmandernes krybbespil

Skolernes julevandring

Korenes julekoncert

Juleandagt for skolerne

Juleandagt for børnehaveklasser

17/12 kl. 19.30 Fællessangsaften