Sorggruppe

Har du mistet?

Så er kirkens sorggruppe måske et godt sted for dig.

Du indbydes som efterladt i trygge omgivelser til at bearbejde din sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet.

I sorggruppen kan du møde andre i samme situation og dele tanker og oplevelser, som kan være svære at dele med den nærmeste familie.

Efter behov inddrager vi kirkerummet og de særlige rammer for forankring og fordybelse. Herunder også musikken og dens levende hjertesprog.

Naturens egen katedral med himlen over os bliver en del af forløbet. Her sætter vi aktivt fokus på årstidernes gang, lys og mørke, vækst og spiring.

Et forløb strækker sig over seks uger, 
næste hold foregår i efteråret 2019 på følgende datoer:

Torsdag 10/10 kl. 10 – 12
Torsdag 24/10 kl. 10 – 12
Torsdag 31/10 kl. 10 – 12
Torsdag 7/11 kl. 10 – 12
Torsdag 21/11 kl. 10 – 12
Torsdag 28/11 kl. 10 – 12

Gruppen mødes hver torsdag fra kl. 10 – 12 i sognegården.
Der bydes på kaffe og te med brød.
Der kan være seks deltagere i hvert forløb.
Gruppen ledes af en sygeplejerske og en præst.

Sådan kontakter du os:

Bente Hjorth
Sygeplejerske
email: bente.hjorth@gmail.com
mobil: 4129 2084

Elsebeth Hougaard Jensen
Sognepræst
email: ehj@km.dk
mobil: 2943 6390