Præster

Carsten Mulnæs
Kirkebogsførende sognepræst

Tlf: 4817 2536 / 4230 4320
E-mail: cmu@km.dk
Klik for at sende via sikker formular
Kirkevænget 1A
3450 Allerød

Træffes efter aftale
Mandag er fridag

Kirsten Drigsdahl
Sognepræst

Tlf 4817 0479 / 3030 5620
E-mail: kid@km.dk
Klik for at sende via sikker formular
Anemonevej 10
3450 Allerød

Træffes efter aftale.
Torsdag er fridag

Elsebeth Hougaard Jensen
Sognepræst

Tlf: 4582 9480 / 2943 6390
E-mail: ehj@km.dk
Klik for at sende via sikker formular
Furesøbakken 12
3460 Birkerød

Træffes efter aftale 
Fredag er fridag