Menighedsråd

Menighedsrådet 2020-2022
(konstitueret 23. november 2021):

Formand: Anker Nissen, tlf: 2167 0011
Næstformand: Charlotte Birkeholm
Kirkeværge: Jørn Buchholt
Kasserer: Arne Frost Nielsen
Kontaktperson: Peter Kryger Sander
Bente Bjerre
Carsten Mulnæs (præst)
Elsebeth Hougaard Jensen (præst)
Helge Jørgensen
Jørgen Hendriksen
Lars Bacher
Lars Emil Bolt (præst)
Michael Ungstrup
Per Flemming Jensen
Tine Bundgaard Wanscher


Referat fra tidligere møder: