Menighedsrådet 2020-2022

(konstitueret 23. november 2021):

Formand
Anker Nissen
tlf: 2167 0011, email: ankernissen@me.com

Næstformand:
Charlotte Birkeholm
tlf: 6126 4266, email: charlotte.birkeholm@gmail.com

Kirkeværge:
Jørn Buchholt
tlf: 4052 0040, email: voj@c.dk

Kasserer:
Arne Frost Nielsen

Kontaktperson:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089, email: pkryger@live.dk

Bente Bjerre
Carsten Mulnæs (præst)
Elsebeth Hougaard Jensen (præst)
Helge Jørgensen
Jørgen Hendriksen
Lars Bacher
Lars Emil Bolt (præst)
Michael Ungstrup
Per Flemming Jensen
Tine Bundgaard Wanscher

Kommende mødedato:

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19
Tirsdag den 22. juni 2022 kl. 19
Torsdag den 25. august 2022 kl. 19
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19
Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19
Tirsdag den 22. november 2022 kl. 19


Referat fra tidligere møder: