Menighedsrådet 2022-2024

(konstitueret 23. november 2022):

Formand
Charlotte Birkeholm
tlf: 6126 4266

Næstformand:
Bente Bjerre
tlf: 4026 7627

Kirkeværge:
Jørn Buchholt
tlf: 4052 0040, email: voj@c.dk

Kasserer:
Arne Frost Nielsen

Kontaktperson:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089, email: pkryger@live.dk

Anette Kruse Christensen
Arne Henrik Kirkeby-Thomsen
Carsten Mulnæs (sognepræst)
Elsebeth Hougaard Jensen (sognepræst)
Gitte Ganderup Andersen
Helge Jørgensen
Lars Emil Bolt (sognepræst)
Lise Haugaard-Jensen
Per Flemming Jensen
Tine Bundgaard Wanscher

Kommende mødedato:

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19

Referater fra tidligere møder:

2023

2022

2021