Menighedsrådet 2022-2024

(konstitueret 23. november 2022; rekonstitueret 20. februar 2024):

Formand
Lise Haugaard
Tlf: 4082 8033

Næstformand:
Lisa Tikkanen Pagh (sognepræst)
Tlf: 2878 0630

Kontaktperson:
Peter Kryger Sander
Tlf: 2016 3089, e-mail: pkryger@live.dk

Kirkeværge:
Jørn Buchholt
Tlf: 4052 0040, e-mail: voj@c.dk

Kasserer:
Arne Frost Nielsen

Anette Kruse Christensen
Arne Henrik Kirkeby-Thomsen
Elsebeth Hougaard Jensen (sognepræst)
Gitte Ganderup Andersen
Helge Jørgensen
Kirsten Asmussen
Lars Emil Bolt (sognepræst)
Per Flemming Jensen
Sigrid Clausen

Menighedsrådet kan kontaktes på: 7450@sogn.dk

Menighedsrådsmøder

Én gang om måneden samles menighedsrådet til møder, hvor aktuelle projekter, aktiviteter og kirkeliv planlægges og drøftes. Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden.

Kommende mødedatoer:

Tirsdag 5. marts 2024
Torsdag 21. marts 2024
Tirsdag 16. april 2024
Onsdag 15. maj 2024
Torsdag 13. juni 2024
Tirsdag 20. august 2024
Onsdag 18. september 2024
Torsdag 24. oktober 2024
Tirsdag 19. november 2024

Referater fra tidligere møder:

2024

2023

2022

2021