Menighedsråd

Menighedsrådet 2018-2020:

Formand: Kate Pepke Pedersen, tlf: 2427 0876
Næstformand: Anker Nissen, tlf: 2167 0011
Kirkeværge: Jørn Buchholt
Kasserer: Carsten Mulnæs (præst)
Kontaktperson: Peter Kryger Sander
Annemarie Timmermann
Arne Frost Nielsen
Bente Bjerre
Elsebeth Hougaard Jensen (præst)
Helge Jørgensen
Jacob Bach Meldal
Jørgen Hendriksen
Kirsten Drigsdahl (præst)
Michael Ungstrup
Per Flemming Jensen

Kommende møder i 2019:

Mandag 18. november, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00

Referat fra tidligere møder: