Menighedsrådet 2022-2024

(konstitueret 23. november 2022; rekonstitueret 20. februar 2024):

Formand
Lise Haugaard
Tlf: 4082 8033

Næstformand:
Lisa Tikkanen Pagh (sognepræst)
Tlf: 2878 0630

Kontaktperson:
Peter Kryger Sander
Tlf: 2016 3089, e-mail: pkryger@live.dk

Kirkeværge:
Jørn Buchholt
Tlf: 4052 0040, e-mail: voj@c.dk

Kasserer:
Arne Frost Nielsen

Anette Kruse Christensen
Arne Henrik Kirkeby-Thomsen
Elsebeth Hougaard Jensen (sognepræst)
Gitte Ganderup Andersen
Helge Jørgensen
Kirsten Asmussen
Lars Emil Bolt (sognepræst)
Per Flemming Jensen
Sigrid Clausen

Menighedsrådet kan kontaktes på: 7450@sogn.dk

Menighedsrådsmøder

Én gang om måneden samles menighedsrådet til møder, hvor aktuelle projekter, aktiviteter og kirkeliv planlægges og drøftes. Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden.

Kommende mødedatoer:

Tirsdag 20. august 2024
Onsdag 18. september 2024
Torsdag 24. oktober 2024
Tirsdag 19. november 2024

Referater fra tidligere møder:

2024

2023

2022

2021