Menighedsråd

Menighedsrådet 2018-2020:

Formand: Kate Pepke Pedersen, tlf: 2427 0876
Næstformand: Anker Nissen, tlf: 2167 0011
Kirkeværge: Jørn Buchholt
Kasserer: Carsten Mulnæs (præst)
Kontaktperson: Peter Kryger Sander
Annemarie Timmermann
Arne Frost Nielsen
Bente Bjerre
Elsebeth Hougaard Jensen (præst)
Helge Jørgensen
Jacob Bach Meldal
Jørgen Hendriksen
Kirsten Drigsdahl (præst)
Michael Ungstrup
Per Flemming Jensen

Kommende møder i 2020:

Tirsdag 25. februar, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Tirsdag 24. marts, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Torsdag 23. april, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Tirsdag 12. maj: Orientering om MR valgforsamling
Tirsdag 19. maj, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Torsdag 18. juni, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Torsdag 27. august, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Tirsdag 15. september: MR valgforsamling
Torsdag 24. sept., spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Tirsdag 20. oktober, spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Tirsdag 24. nov., spisning kl. 18.20, møde kl. 19.00
Referat fra tidligere møder: