Musikgudstjeneste

Lillerød Kirke afholder årligt to musikgudstjenester. En musikgudstjeneste er en kortere form for gudstjeneste uden prædiken og altergang, hvor der kan skabes tæt forbindelse mellem tekst og musik omkring et kirkeligt emne eller tema.

Eksempelvis har Giovanni Battista Pergolesis smukke og dramatiske værk “Stabat Mater” tidligere været opført som musikgudstjeneste; et værk med en gribende beskrivelse af Jomfru Marias smerte, mens hun stod ved korsets fod.

7/4 kl. 19.30: Musikgudstjeneste ved Elsebeth Hougaard Jensen