Navngivning

Inden barnet bliver 6 måneder, skal forældrene – eller den, der har forældremyndigheden – sørge for, at barnet får et fornavn og et efternavn. Det sker enten via dåb (se mere under Dåb ) eller ved navngivning:

Navngivning foretages ved, at forældrene – eller den, der har forældremyndigheden – henvender sig til Det Fælles Kirkekontor og oplyser, hvad barnet skal hedde. Barnet får navn enten ved den efterfølgende modtagelse af fødsels- og navneattest – eller i forbindelse med dåb.

Læs evt. mere på borger.dk om navngivning.