Vielse

For at blive viet i en kirke skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken. For at blive viet i Lillerød Kirke skal mindst én af parterne bo i Sognet eller have tilknytning til kirken f.eks. gennem dåb eller konfirmation.

Før vielsen skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Det gøres nemmest via borger.dk

Tidspunkt for vielsen, salmevalg etc. aftales direkte med den præst, der skal forestå handlingen.