Fødsel

I de fleste tilfælde anmeldes fødslen af en jordemoder på et hospital, og det er derfor normalt ikke nødvendigt at foretage sig yderligere.

I de tilfælde, hvor en fødsel sker uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten “Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen. Den kan hentes herfra (borger.dk) og sendes til os eller direkte til Det Fælles Kirkekontor.

Se evt. linket hér på borger.dk for yderligere vejledning.