17. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v. sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«
Lukasevangeliet 14,1-11

Gudstjeneste ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Foredrag: Vor tids krænkede offer og kristendommen

Foredrag med Henrik Jensen, 23. september kl. 19

Det moderne menneske er i kritisk historisk belysning en underlig størrelse: Et frisat individ med flere muligheder og mere tryghed end nogensinde før, som i stadig stigende omfang ser sig som offer for omgivelserne, jævnfør den grasserende krænkelseskultur.

Set ud fra den enkelte handler identitetskrisen ikke blot om at finde det indre selv, men om at finde meningen med livet i en verden uden gudsautoritet. Det kan være en rystende oplevelse at grave efter et indre selv og finde – ingenting.

Offerkulturen, offermentaliteten, forekommer umiddelbart at være antitese til kristendommen, men nogen kunne måske finde på at spørge sig, om kristendommen alligevel er en forudsætning for ‘det moderne offer’. Der er jo også et offer forbundet med kristendommen. Men der er en himmelvid forskel på det offer, der her er tale om, og så det kristne offer. Det første er en udløber af rettighedskulturen, selvrealiseringskulturen, at føle sig som offer for alt muligt, det andet af pligtkulturen, at ofre sig for noget højere. 

I vores vending af historien falder det os lettere at se os som ofre end som syndere. Men det lader sig ikke fortrænge, at i en bydende kristendoms optik er vi mennesker syndere over for Gud. Og eftersom betingelsesløs erkendelse af skyld trods alle moderniseringsforsøg forbliver en forudsætning for at få del i kirkens ’tilbud’ om tilgivelse og frelse, så sluttes strømmen aldrig.

Dialogen kommer aldrig i gang. Og det er en skam. Ikke blot fordi det ville være et fremragende udgangspunkt for en bedre verden, hvis den enkelte mødte dagen og verden med den indstilling, at det ikke er godt nok, hvad jeg gør, det må jeg kunne gøre bedre, i stedet for som nu overvejende med et ’det må nogen gøre noget ved’.

Men også fordi der i tiden er et akut samfundsmæssigt behov for større, fælles identiteter, som kan svejse alle offerminoriteter sammen. Findes der en vej tilbage til den fornødne lydighed og opofrelse, kristendom som myndig fælles identitet?

Foredraget holdes i Lillerød Kirkes sognegård, Kirkehaven 5.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

14. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.«
Lukasevangeliet 17,11-19

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs

Foredrag: Den nye højskolesangbog

Jørgen Carlsen

Foredrag med Jørgen Carlsen: Den nye højskolesangbog
Lillerød Sognegård, torsdag den 14. oktober kl. 19.

Det fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude, eller om at elske den brogede verden.

Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye højskolesangbog, vil Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan kombinerer man det gode gamle med det gode nye? Og så vil han naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.  

Jørgen Carlsen er født i 1949 og mag.art. i idéhistorie. I perioden 1986-2017 var han forstander for Testrup Højskole syd for Aarhus. Han var medredaktør af Højskolesangbogens 18. udgave, medlem af Det Etiske Råd i perioden 2011-2016 samt en af ”Smagsdommerne” på DR K. Desuden er han ivrig samfundsdebattør og klummeskribent ved Kristeligt Dagblad. 

Fra Hong Kong til Lillerød

Lillerød Sognegård, 8. september kl. 19: Foredrag med Lars Emil Bolt.

I sommeren 2019 så hele verden med, da borgerne i Hong Kong begyndte at demonstrere imod det kinesiske styre. Som tiden gik, udviklede demonstrationerne sig til decidere kampe, og for både turister, fastboende danskere og udvekslingsstuderende var gode råd dyre.

Midt i dette virvar stod en nyuddannet dansk præst, der netop var flyttet til byen for at gøre tjeneste ved Den Danske Sømandskirke.

”Fra Hong Kong til Lillerød” er historien om Lillerød Kirkes nye præst, der i løbet af de sidste par turbulente år har oplevet mere, end hvad mange gør i et liv. 

Med billeder og anekdoter vil han præsentere sig selv, fortælle om livet i en millionby i undtagelsestilstand og hvordan vejen førte til Lillerød Kirke.

Alle er velkomne.

Cykeltur: Fra kirke til kirke

Cykeltur forbi Allerøds kirker, lørdag 18. september kl. 10

Det Fælles Aktivitetsudvalg giver igen mulighed for at cykle rundt til Allerøds fem kirker. Turen begynder i år i Blovstrød Kirke kl. 10.00 og fortsætter til Lynge Kirke, Uggeløse Kirke, med frokost i Lynge videre til Engholmkirken og slutter i Lillerød Kirke kl. 16:45.

Ved hver kirke vil der være indlæg omkring årets emne, der er: Kirken som kulturformidler

Vi skal cykle gennem Allerøds smukke natur på cykelstier og stille veje – en cykeltur på ca. 24 km, hvor alle er velkomne, også på en mindre del af turen. 

Det Fælles Aktivitetsudvalg sørger for drikkevarer og frugt undervejs, samt afsluttende kaffe og kage i Lillerød Sognegård. Deltagere sørger selv for at medbringe madpakke.

Program:

10:00 – 10:30 Start i Blovstrød Kirke
11:30 – 12:00 Lynge Kirke
12:15 – 12:30 Uggeløse Kirke
12:45 – 13:30 Frokost i Lynge Præstegårdslænge med egen medbragt madpakke.
14:15 – 14:45 Engholmkirken
15:30 – 16:45 Lillerød Kirke med afsluttende kaffe/te

Nærmere oplysning fås hos turlederen:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089 
email: pkryger@live.dk

Sommerkoncert, søndag 29/8 kl. 16

Ditte Højgaard Andersen og David Danholt 

Lillerød Kirkes to kirkesangere, sopranen Ditte Højgaard Andersen og tenoren David Danholt, synger duetter Op. 34 og 78 af Robert Schumann foruden populære operette-arier. Kyunghee Kim akkompagnerer på klaver. 

Sommerkoncert søndag 22/8 kl. 16

Sommerkoncert med strygekvintetten Quintessence

Strygekvintet Quintessence

De skønneste og mest klassiske komponister, Mozart og Beethoven bliver denne eftermiddag fejret med musik, som ikke spilles så ofte, som det fortjener:

Beethovens Strygekvintet opus 29, “Stormen”
Mozarts Strygekvintet nr. 1, K 174.

StrygeKvintetten; 2 violiner, 2 bratscher og 1 cello, er bredere og federe i klangen end strygekvartetten. Mozart elskede denne besætning og skrev 5 af dem. Strygekvartet som ensemble er mere udbredt – men Quintessence specialiserer sig i at opføre disse værker for 5 strygere. Musikken er dramatisk, klassisk og medrivende fra den tidlige ende af begge komponisters virke og nem at lytte til.