Foredrag med Bertel Haarder: “Grundtvig, Folkekirken og Fællesskabet”

Bertel Haarder
Fotografi: Venstres Landsorganisation – Charlotte Wognsen / Venstres Landsmøde 2016 i Herning Kongrescenter.

Foredrag med Bertel Haarder, 18. april kl. 19 i Lillerød Sognegård

Folkestyre er ikke det samme som politikerstyre. Foreningerne, frivilligkulturen, Andelstanken, oplysningsbevægelserne, skolefriheden og ytringsfriheden er alt sammen en del af arven fra Grundtvig, der stadig præger vort samfund her i 150 året for Grundtvigs død.

Foredragsholder er Bertel Haarder, MF (V), form. f. Det Kongelige Teater, form. f. Udenrigsudvalget og Delegationen til Nordisk Råd, medl. af Rådets Præsidium og Grænsehindringsgruppe, medl. af. Udd.- og Forskningsudv., Kirkeudv. og Færø-udv.

Foredrag: Kan vi tro på det evige liv? Og hvornår begynder det?

Foredrag med Niels Henrik Gregersen i Lillerød Sognegård, 7/3 2023 kl. 19

Hvordan kan vi i dag forestille os det evige liv? Foredraget giver et bud på, hvordan man kan forstå det evige liv allerede ud fra dette livs erfaringer – fra musik til tro, håb og kærlighed, alt sammen erfaringer af samklang og resonans. Hvad betyder det for troen på efterlivet i den kristne tro? Og hvordan hører vi levende sammen med vore afdøde, både de kære og de knap så kære. 

Foredragsholderen er professor i samtidsteologi på Københavns Universitet, og har skrevet bogen ”Ind i Fællesskabet” på forlaget Eksistensen.

Foredrag med Peter Lodberg: Tro møder tro

Lillerød Sognegård, 26. oktober kl. 19

Når tro møder tro.
Kristendommen har gennem sin 2000-årige historie udviklet sig til at blive den største verdensreligion gennem møde og konfrontation med andre religioner.

I vores tid konfronteres forskellige religioner og trosretninger som aldrig før. Tro er fortsat essentiel for menneskers liv, værdier og selvforståelse. Men hvad sker der, når tro møder tro i dag – i Danmark og i verden? Det vil professor Peter Lodberg fra Århus Universitet give et bud på ud fra sin nye bog: “Tro versus tro. Kristendom i dialog og konflikt gennem 2000 år.”

Peter Lodberg er en dansk teolog, forfatter og foredragsholder. Tidligere studieleder og afdelingsleder på den teologiske uddannelse ved Aarhus Universitet. Siden 2015 professor MSO ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Menighedsrådsvalg – valgforsamling 2022

Lillerød Sognegård, tirsdag 20. september kl. 19.00

Vi skal vælge 12 medlemmer og to suppleanter til den nye menighedsrådsperiode, der starter den første søndag i Advent. Valgperioden er 2 år. På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat og spørgsmål, og der gennemføres en skriftlig, hemmelig  afstemning.  Alle, der er over 18 år, medlem af Folkekirken og bosat i Lillerød sogn eller har løst sognebånd til en af vores tre præster, kan stemme og opstille til valget. 

Med venlig hilsen 
Valgbestyrelsen, 
Lillerød sogn: 

Lars Bacher
Anker Nissen
Helge Jørgensen

Afvikling af valgforsamlingen

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden.

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

Dagsorden for valgforsamlingen: 

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning. 
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Kom og vær minikonfirmand!

Det er med stor glæde, at Lillerød Kirke byder velkommen til minikonfirmandundervisning, som er et gratis tilbud til børn på 3. – 4. klassetrin.

Forløbet varer 9 tirsdage, og begynder d. 4. oktober 2022 – 6. december 2022, hvor undervisningen foregår efter skole i tidsrummet kl. 14.30 – 16 i Lillerød Kirkes lokaler. Igennem leg, bevægelse, sang, teater, kreativitet og fortællinger fra Biblen, skal vi gå på opdagelse i kirken og opleve kirken og kristendommen, salmerne, musikken og en præst.

Vi afslutter forløbet med et teaterstykke / kirkespil for jer og jeres familie.

Der vil være sørget for let forplejning hver gang.

Evt. spørgsmål kontakt Pia Steen Mackrill på tlf. 4159 8321 eller til minikonfirmand@lilleroedkirke.dk

Børnene vil blive hentet fra Lillevang Skole, Skovvang klokken 14, hvorefter vi samlet går hen til Lillerød Kirke. Børn fra 3. årgang vil blive hentet i SFO’en afd. Skovvang, og børn fra 4. årgang vil blive hentet fra klubben (“Skakten”). Børnene bliver ikke fulgt tilbage til skolen men skal hentes ved Lillerød Kirke kl. 16, når undervisningen slutter.

Meld dig til nedenfor:

Cykeltur: Fra kirke til kirke – hvad kirkemurens sten kan fortælle

Cykeltur forbi Allerøds kirker, lørdag 10. september kl. 9

Det Fælles Aktivitetsudvalg giver igen mulighed for at cykle rundt til Allerøds fem kirker. Turen begynder i år i Lillerød Kirke kl. 9.00 og fortsætter til Engholmkirken, med frokost i Lynge Kirke, videre til Uggeløse Kirke og slutter i Blovstrød Kirke kl. 16:45.

Ved hver kirke vil der være indlæg omkring årets emne, der er:
Hvad kirkemurens sten kan fortælle

Vi skal cykle gennem Allerøds smukke natur på cykelstier og stille veje – en cykeltur på ca. 24 km, hvor alle er velkomne, også på en mindre del af turen. 

Det Fælles Aktivitetsudvalg sørger for drikkevarer og frugt undervejs, samt afsluttende kaffe og kage i Blovstrød Sognegård. Deltagere sørger selv for at medbringe madpakke.

Program:

09:00Indledende foredrag v/mag.scient. Hans Jørgen Bregnhøi
10:00Lillerød kirkemure
10:45Engholmkirkens mangel på særlige stene i kirkemuren
12:15Lynge kirkemure
12:45Frokost i Lynge Præstegårdslænge 
(med egen medbragt madpakke)
14:00Uggeløse kirkemure
15:30Blovstrød kirkemure
16:00Afsluttende kaffe/te i Blovstrød Sognegård
16:45Slut på dagen

Nærmere oplysning fås hos turlederen:
Peter Kryger Sander
tlf: 2016 3089 
email: pkryger@live.dk

Studiekreds i kristentro

Johannesevangeliets Klarhed

Studiekreds i kristentro vil i 2022 fordybe sig i Johannesevangeliet.  

Vi læser bibelteksten og Troels Engberg Pedersens indføring og kommentarer i bogen Johannesevangeliets Klarhed.  Bogen kan af deltagere i studiekredsen købes med 10% rabat i vores lokale Bog og Idé. 

Tilmelding er nødvendig og sker til sognepræst Carsten Mulnæs på tlf: 4230 4320. Vi har et godt og frit samvær om troens mysterier, hvor ordet er frit, og der ikke er talepligt. Der er åbent for nye deltagere.

Aftener ligger på datoerne 13/9 – 18/10 – 8/11 – 6/12

alle dage kl. 19.30 i Lillerød sognegård 

Til første gang læses s. 43-80

Sognepræst Carsten Mulnæs

10. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs, søndag 21. august 2022

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 
Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.« 
Matthæusevangeliet 11,16-24

Prædiken v. sognepræst Carsten Mulnæs