Menighedsrådsvalg – valgforsamling

Menighedsrådsvalget (valgforsamling) finder sted:
Lillerød Sognegård 15. september kl. 19

Dagsordenen for valgforsamling:

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Musikalsk indslag ved organist Kyung-Hee Kim 

4. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

5. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 

6. Kandidaternes egen præsentation. 

7. Mulighed for debat og spørgsmål til kandidaterne. 

8. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 

9. Skriftlig og hemmelig afstemning. 

10. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 

11. Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 

12. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. 

13. Eventuelt. 

Tredje sommerkoncert: V Coloris

Søndag 23. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

V Coloris er en stilbevidst, farverig og international blæserkvintet med primær tilknytning til Danmark og Rumænien. Navnet refererer til deres interesse for farver, både visuelt og musikalsk (V, som er romersk for fem, refererer til kvintet; coloris betyder på latin “miks af farver”). Det ligger V Coloris meget på sinde at dykke ned i mindre kendte værker og bruge dem som supplement til kernerepertoiret. 

De fem musikere gør sig til daglig gældende i en række velrenommerede symfoniorkestre og kammerensembler og/eller studerer ved højt respekterede lærere i blandt andet Paris og Bucharest. V Coloris gjorde sig i 2019 positivt bemærket ved at vinde 3. prisen ved Carl Nielsen International Chamber Music Competition samt 2. prisen ved Bucharest International Music Competition. V Coloris skal senere i 2020 indspille et værk skrevet til dem af den amerikanske komponist Tom Brennan, og de skal desuden inden længe samarbejde med Hans Abrahamsen i forbindelse med opførelser af nogle af hans værker for blæserkvintet.

Anden sommerkoncert: Trio ZOOM

Søndag 16. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

Trio ZOOM er 3 karismatiske solister forenet i virtuos, sitrende og inderlig klassisk kammermusik i opdateret form. Med instrumenterne klaver, saxofon og slagtøj repræsenterer trioen et klassisk ensemble, der har en stor kærlighed til og respekt for den klassiske tradition og samtidig en vision for fremtiden. Trioens vision er at formidle den klassiske musiktradition med friskhed, en innovativ lyd og et stærkt visuelt udtryk. Desuden at inkludere nye og gamle folkloristiske strømninger fra bl.a. Østen, Balkan og Argentina. De tre musikere har lange studier bag sig på bl.a Northwestern University (Chicago) og Conservatorium Van Amsterdam. 

I dagens program kommer vi på lidt af en jordomrejse, idet trioen vil præsentere musik fra mange forskellige lande, heriblandt både Frankrig, New Zealand, Serbien og Japan. Trio ZOOM spiller både originalværker men arrangerer også altid selv musik til besætningen. 

Første sommerkoncert: Tre koreanske opera-sangere

Søndag 9. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

Første sommerkoncert, med tre koreanske operasangere, der til daglig er tilknyttet operakoret på Den Kongelige Opera i København.

Tenor, Sung-Won Park
Bariton, Dong-Huy Kim
Bas, Tae-Jeong Hwang

De tre operasangere optræder akkompagneret af kirkens organist Kyung-Hee Kim med en lang række operahits af bl.a. Mozart, Rossini, Bizet, Lehár, Verdi. 

Sommerkoncerter ved kirkens amfi-scene.

Hvor er det dejligt, at vi kan holde vores sommerkoncerter i år!

Alle tre koncerter holdes i august måned. Den første bliver med tre koreanske mandlige operasangere, der til daglig er tilknyttet operakoret på Den Kongelige Opera i København. Til den anden koncert får vi besøg af en jazztrio, mens den tredje og sidste sommerkoncert bliver med den unge talentfulde blæserkvintet V Coloris. Kirken byder på rosé-vin og snacks i pausen.

Rigtig hjertelig velkommen til Lillerød Kirkes sommerkoncerter.

Søndag 9. august kl. 16:
Opera-arier med tre koreanske operasangere

Søndag 16. august kl. 16:
Trio ZOOM, Jazz-musik med saxofon, kontrabas og klaver

Søndag 23. august kl. 16:
V Coloris, blæserkvintet

Femte søndag efter Trinitatis

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?«
Matthæusevangeliet 16,13-26

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Fjerde søndag efter Trinitatis

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 
Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!«
Matthæusevangeliet 5,43-48

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen.

Første søndag efter Trinitatis, 14. juni 2020

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.«
Lukasevangeliet 12,13-21