Sommerkoncerter i august

Lillerød Kirkes årlige udendørs sommerkoncerter lægger i år ud med en fejring af den danske sommer med kammerkoret CAMERATA. 

Søndagen efter byder vi på Mozart og Beethoven med strygekvintetten Quintessence, og den sidste søndag afsluttes med Ditte Højgaard Andersen og David Danholt, der synger Schumann, mens Kyunghee Kim akkompagnerer på klaver:

Søndag 15. august: Kammerkoret CAMERATA

Søndag 22. august: Strygekvintetten Quintessence

Søndag 29. august: Ditte Højgaard Andersen og David Danholt 

Rigtig hjertelig velkommen til Lillerød Kirkes sommerkoncerter, der afholdes på kirkens udendørs amfi-scene!

Foredrag: Vor tids krænkede offer og kristendommen

Foredrag med Henrik Jensen, 23. september kl. 19

Det moderne menneske er i kritisk historisk belysning en underlig størrelse: Et frisat individ med flere muligheder og mere tryghed end nogensinde før, som i stadig stigende omfang ser sig som offer for omgivelserne, jævnfør den grasserende krænkelseskultur.

Set ud fra den enkelte handler identitetskrisen ikke blot om at finde det indre selv, men om at finde meningen med livet i en verden uden gudsautoritet. Det kan være en rystende oplevelse at grave efter et indre selv og finde – ingenting.

Offerkulturen, offermentaliteten, forekommer umiddelbart at være antitese til kristendommen, men nogen kunne måske finde på at spørge sig, om kristendommen alligevel er en forudsætning for ‘det moderne offer’. Der er jo også et offer forbundet med kristendommen. Men der er en himmelvid forskel på det offer, der her er tale om, og så det kristne offer. Det første er en udløber af rettighedskulturen, selvrealiseringskulturen, at føle sig som offer for alt muligt, det andet af pligtkulturen, at ofre sig for noget højere. 

I vores vending af historien falder det os lettere at se os som ofre end som syndere. Men det lader sig ikke fortrænge, at i en bydende kristendoms optik er vi mennesker syndere over for Gud. Og eftersom betingelsesløs erkendelse af skyld trods alle moderniseringsforsøg forbliver en forudsætning for at få del i kirkens ’tilbud’ om tilgivelse og frelse, så sluttes strømmen aldrig.

Dialogen kommer aldrig i gang. Og det er en skam. Ikke blot fordi det ville være et fremragende udgangspunkt for en bedre verden, hvis den enkelte mødte dagen og verden med den indstilling, at det ikke er godt nok, hvad jeg gør, det må jeg kunne gøre bedre, i stedet for som nu overvejende med et ’det må nogen gøre noget ved’.

Men også fordi der i tiden er et akut samfundsmæssigt behov for større, fælles identiteter, som kan svejse alle offerminoriteter sammen. Findes der en vej tilbage til den fornødne lydighed og opofrelse, kristendom som myndig fælles identitet?

Foredraget holdes i Lillerød Kirkes sognegård, Kirkehaven 5.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Orgelfestival 2021

Hver onsdag i oktober måned kl. 19.30

Vi har 10 års julilæum for Marcussen & Søn-orglet i Lillerød Kirke. I den anledning holder vi en orgelfestival med en række koncerter hver onsdag aften i oktober. Åbningskoncerten bliver med Sven-Ingvart Mikkelsen, som er orgelprofessor på konservatoriet i København, mens den næste koncert er med den franske komponist og organist Éric Lebrun, som spiller firhændigt med hans kone, organisten Marie-Ange Lebrun. De to øvrige koncerter er med kirkens egen organist Kyung-Hee Kim og orgelskolens elever:

6/10 kl. 19.30: Sven-Ingvart Mikkelsen
13/10 kl. 19.30: Éric Lebrun & Marie-Ange Lebrun
20/10 kl. 19.30: Kyung-Hee Kim
27/10 kl. 19.30: Orgelskolens elever

Der er gratis adgang til alle koncerter. 

Sommerkoncert, søndag 29/8 kl. 16

Ditte Højgaard Andersen og David Danholt 

Lillerød Kirkes to kirkesangere, sopranen Ditte Højgaard Andersen og tenoren David Danholt, synger duetter Op. 34 og 78 af Robert Schumann foruden populære operette-arier. Kyunghee Kim akkompagnerer på klaver. 

Sommerkoncert søndag 22/8 kl. 16

Sommerkoncert med strygekvintetten Quintessence

Strygekvintet Quintessence

De skønneste og mest klassiske komponister, Mozart og Beethoven bliver denne eftermiddag fejret med musik, som ikke spilles så ofte, som det fortjener:

Beethovens Strygekvintet opus 29, “Stormen”
Mozarts Strygekvintet nr. 1, K 174.

StrygeKvintetten; 2 violiner, 2 bratscher og 1 cello, er bredere og federe i klangen end strygekvartetten. Mozart elskede denne besætning og skrev 5 af dem. Strygekvartet som ensemble er mere udbredt – men Quintessence specialiserer sig i at opføre disse værker for 5 strygere. Musikken er dramatisk, klassisk og medrivende fra den tidlige ende af begge komponisters virke og nem at lytte til. 

Sommerkoncert, søndag 15/8 kl. 16

Sommerkoncert på amfi-scenen med kammerkoret CAMERATA.

Kammerkoret CAMERATA

Hip, hip, hurra! 

Med stemningen fra Krøyers maleri Hip, Hip, Hurra, og med H.C. Andersens digt I Danmark Er Jeg Født som omdrejningspunkt, kaster kammerkoret CAMERATA sig ud i en sand fejring af den danske sommer, med både nykomponeret musik og kendte klassikere. 

Babysalmesang

Musikpædagog Annette Havemann Linnet og sognepræst Lars Emil Bolt samarbejder om at tilbyde babysalmesang i Lillerød Kirke.

Der afholdes jævnligt forløb på ca. 5-6 gange, som alle foregår tirsdag kl. 10 – 11.30.

Næste forløb begynder i juni:
22. juni 2021 – 27. juli 2021 (fuldt booket – skriv dig evt. på venteliste nedenfor)


Kontakt og oplysning 
Sognepræst Lars Emil Bolt 
Tlf: 3012 0075
E-mail: lebo@km.dk

2. s. e. Trinitatis

Prædiken ved sognepræst Lars Emil Bolt, søndag 13. juni 2021

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Jesus sagde: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«
Lukasevangeliet 14,16-24

Prædiken ved sognepræst Lars Emil Bolt

Koncert med kirkens kor

Koncert med kirkens spire-, børne- og ungdomskor

Kom og lyt til Lillerød Kirkes spire-, børne- og ungdomskor når de holder koncert på amfi-scenen:

Torsdag den 17. juni kl. 17

Dirigent: Susanne Østergaard
Klaver: Kyung-Hee Kim

Alle er velkomne!

1. s. e. Trinitatis

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs, 6. juni 2021

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 
Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.«
Lukasevangeliet 16,19-31

Gudstjeneste v. sognepræst Carsten Mulnæs