Fællesspisning i forårshumør

Vi har taget hul på april måned, og vi mærker lige så stille at foråret trænger sig på. Det kan vi lide – ligesom vi altid kan lide at samles til fællesspisning

Kom og vær med til at dele et måltid mad sammen med en masse andre, sådan som det nu er blevet en god, fast tradition i Lillerød Kirke:

Torsdag 11. april kl. 17 i sognegården

På menuen står der:
BOLLER I KARRY

Du skal bare komme, som du er – og tag endelig familien eller naboen med. Fællesspisning i er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!

Fællesspisning à la Kyndelmisse

Fredag 2. februar kl. 17 i Sognegården

Vi fortsætter vores stadig nye tradition med at samles til fællesspisning i sognegården.

Det gør vi denne gang på selve dagen for Kyndelmisse – hvor samtidig fejrer, at vi er halvvejs igennem vinteren og for alvor går mod lysere og længere dage.

Vi sørger for et måltid mad – suppe og pandekager – og tænder op under fællessangen godt hjulpet på vej af kirkens kor.

Du skal bare komme, som du er – og tag endelig familien eller naboen med. Fællesspisningen er gratis. Ingen bindende tilmelding er nødvendig.

Vel mødt!

Vikarpræst i januar og februar

Sognepræst Jakob Rönnow vikarierer indtil 1. marts

Vi skal igen vænne os til et nyt ansigt blandt Lillerød Kirkes præster. Dog kun for en stund. Sognepræst Jakob Rönnow med en fortid i bl.a. Vangede Kirke vil dække ind, i mens Lars Emil Bolt er på orlov de næste par måneder.

Jakob Rönnow vil bistå kirkens to øvrige præster, Elsebeth Hougaard Jensen og Lisa Tikkanen Pagh, i det daglige ved bl.a. kirkelige handlinger og med konfirmandundervisningen. Menigheden kan ligeledes opleve Jakob stå for højmessen søndag 21. januar og 25. februar.

Om sig selv siger Jakob:

“Når der skulle fortælles noget rigtig indviklet fra Jesu mund, gjorde han det ved at komme med en lille historie, en lignelse.

I al beskedenhed prøver jeg ofte at gøre det samme, og når jeg nu i januar og februar har fået lov at være præst i Lillerød Kir, vil I nok også høre en ‘moderne lignelse’ eller to.

Jeg er en gammel herre, og har i mit lange præsteliv i FDF, Danmission og ikke mindst Vangede Kirke mødt mange unge og ældre mennesker med fortællinger. Senest har jeg været tilknyttet Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup i 8 år som seniorpræst.

Jeg glæder mig til at blive en del af Lillerød Sogns liv i et stykke tid – og til at møde jer alle.”

Fællesspisning #2

Onsdag 22. november kl. 17 i Sognegården

SPRING ULVETIMEN OVER og mød i stedet op for at nyde et måltid mad i godt selskab med andre omkring sognegårdens langborde.

Vi sørger for et måltid mad. Du skal bare komme, som du er – og tag endelig familien eller naboen med. Fællesspisningen er gratis. Ingen bindende tilmelding er nødvendig men “meld” gerne til på Facebook, hvis du er bruger dér.

Vel mødt!

Lars Emil Bolt er ny ‘kbf’

Lillerød Kirke får ny kirkebogsførende sognepræst fra 1. august, hvor Lars Emil Bolt overtager ansvaret for kirkebøgerne og personregistreringen i sognet.

Folkekirken varetager personregistreringer ved fødsel, navngivning, dåb, vielse, dødsfald og begravelse. I praksis er det en kordegn, som udfører opgaven med at registrere, mens den kirkebogsførende sognepræst har det formelle ansvar for personregistreringen.

Lars Emil Bolt, som har været sognepræst i Lillerød siden november 2020, bliver ’kbf’ efter sognepræst Carsten Mulnæs, som fratrådte Lillerød Kirke i maj for at fortsætte som sognepræst i Roskilde Stift.

Sommerhilsen fra menighedsrådet

DET HAR VÆRET SOMMER I FLERE UGER ALLEREDE, og for mange venter der en sommerferie i løbet af de næste to måneder. I kirken sætter vi også tempoet lidt ned i ferieperioden og sender personalet på en velfortjent sommerferie. Men vi er her stadig – også i juli – selvom der sikkert bliver mere stille.

Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke menigheden for deltagelse i de mange spændende arrangementer, der er blevet afviklet i første halvdel af 2023 både i kirken og i sognegården.

Vi er glade for jer, der kommer til arrangementerne og for jer, der er frivillige og hjælper med det praktiske, så det hele kan lade sig gøre i en god stemning. Kirken og sognegården er vores fælles samlingssted, og vi bestræber os på at møde alle med åbne arme og tid til en god snak over en kop kaffe.

For tiden er menighedsrådet optaget af at ansætte en ny sognepræst, efter at Carsten Mulnæs har fået nyt embede i Roskilde Stift. Vi ønsker Carsten Mulnæs held og lykke i det nye embede.

Vi er også ved at ansætte en kommunikationsmedarbejder på kirkekontoret.

Vi har hele foråret arbejdet ihærdigt på at få et godt arbejdsmiljø i sognegården og glæder os over, at stemningen nu er blevet rigtig god blandt medarbejderne. Vi håber, at den gode stemning også når ud i menigheden, når I kan se, at personalet og præsterne trives.

Menighedsrådet ser med optimisme på fremtiden, og vi glæder os til at se jer til mange kirkelige aktiviteter i anden halvdel af 2023.

Til august venter de tre sommerkoncerter, som vores organist Kyung-Hee Kim har gjort til en fornem og populær tradition.

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen søndag 3. september, hvor vi holder høstgudstjeneste og høstmarked.

Rigtig god sommer til alle!
Lillerød Menighedsråd