Musikalsk foredrag med Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Tilgivelse

Anerkendelse

Fald

Oprejsning

Vi tror på ordenes og musikkens samklangsskabende kraft. Det er med det afsæt, vi vil lede tilhørerne gennem de musikalske foredrag

Lillerød Sognegård, tirsdag 8. september kl. 19.30

At leve som et friere menneske

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Mennesker gør forkerte ting og behøver tilgivelse. Fra Gud og andre mennesker. Når der tales om skyld, er det imidlertid meget væsentligt også at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. 

Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være, den du er. Begge dele præger et menneskets selvbillede. 

Skyld- og skamtemaerne føres sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen.

Thomas Gudbergsen  er sognepræst på Holbæk Sygehus og sognepræst ved Tveje Merløse Kirke og præst på Psykiatrisygehuset Slagelse. Har endvidere været fængselspræst i Vestre Fængsel.

Merete Laursen  er uddannet i klassisk sang fra Musikkonservatoriet. Synger i DR-koncertkoret, Det Kongelige Operakor og på Det Ny Teater i København.

Sørine Gotfredsen om Kierkegaard

Lillerød Sognegård, 5. marts kl. 19.30.

“Vi kan fare vild i vore egne simple forestillinger om lykke og intenst nærvær, og vi kan knække halsen, når drømmene ikke går i opfyldelse på netop den måde, vi havde satset på. I flere år ønskede jeg at følges med en bestemt mand, men han ønskede ikke at følges med mig, og endnu et ordinært kapitel blev skrevet i fortællingen om kærligheden, glæden, skuffelsen og troen.

Søren Kierkegaards stemme bliver ved med at minde én om, at hvis man blot bliver stående på det samme sted, kan man ende som en levende død, der ikke vil erkende, at meningen er, at man skal elske mere, leve mere, glædes mere, adlyde mere og tro mere.”

Kom og hør Sørine Gotfredsen tale om Søren Kierkegaard.
Alle foredrag i Lillerød Kirke er gratis og kræver ingen tilmelding.

Foredrag med Andreas Christensen

Torsdag 20. februar kl. 19.30 i Lillerød Kirkes Sognegård.
Om prædiken-fornyelse og forkyndelse i Københavns “Sorte Firkant”.

Andreas Christensen er sognepræst ved Hellig Kors kirke på Nørrebro. Hans sogn er en smeltedigel af etniske herkomster og forskellige religioner – og så er det et af de områder i Danmark med færrest medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Hvordan samler man en menighed i et område præget af store modsætninger? 

Torsdag 20. februar kl. 19.30 byder Lillerød Kirke til foredrag med Andreas Christensen, der vil give sit bud på folkekirkens opgave i en brydningstid. Skal folkekirken nærme sig medlemmerne, eller skal medlemmerne nærme sig kirken? 

Andreas Christensen (f.1969) har været præst på Nørrebro i 6 år, og før det 16 år på Østerbro. Han er, med egne ord, rykket fra „latte-segmentet“ til „shawarma-land“. Ved siden af sognepræstegerningen har han tillige været sprognørd på universitet, lærer i talekunst, bibeloversætter, feltpræst i Afghanistan og Irak, underviser på Forsvarsakademiet og formand for tre hjemløseherberger.

Kom og hør om hans syn på og oplevelser i en folkekirke i forskellige brydninger. Alle foredrag i Lillerød Kirke er gratis og kræver ingen tilmelding.


Fællesarrangement: Højskoledag om livskriser

Årets fælles højskoledag vil beskæftige sig med, hvad der sker med os, når vi rammes af tvivl, tab og sorg og gennemgår kriser, hvor vores livsværdier og identitet vakler og måske fornys. Dagen vil også sætte fokus på, hvordan både kunst og fællesskaber kan være med til at afhjælpe smerten og give indsigter, som vi kan vokse med i kriserne.

 PROGRAM:

9.30-10.00 Andagt i kirken v/ Annemarie Lund

10.15-12.00 Doris Ottesen

NÅR KRISEN KRADSER – LITTERATUR SOM LIVSTYDNING OG LIVSHJÆLP

Med udgangspunkt i en række klassiske forfatterskaber som fx H.C. Andersen, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman vil Doris Ottesen sætte fokus på, hvordan litteraturen kan være med til at afklare og afhjælpe et livsproblem.  Og det spørgsmål vil forsøgt besvaret: Hvorfor netop litteraturen kan være den forløsende faktor, når de store livsspørgsmål trænger sig på!  

12.00-13.15 Frokost

13.15-15.00 Esben Kjær

DØDEN OG SORGEN

Hvad stiller man som efterladt op med døden og sorgen? Hvordan navigerer man i sorgen, hvordan kan man handle, og hvornår skal man bare lade sig slæbe med?

Esben Kjær giver sit bud på, hvad der er galt med den sorgkultur, vi har i Danmark, og formidler konkrete indsigter og erfaringer fra sit eget liv med sorg, men også viden fra forskellige sorgforskere. Esben Kjær vil også fokusere på sorgen som en eksistentiel erkendelsesrejse, der påvirker alt, hvad vi tænker om livet, døden, universet og Gud.

15.00-15.30 Kaffe og kage

15.30-17.00 Birgitte Bech

SORGENS BILLEDER 

Sorg er ofte kærlighed, som mangler sin modtager, men som ikke behøver være husvild. Den kan huses af fx digte, salmer, musik og billeder. 

Birgitte Bech viser i sit billedforedrag righoldige eksempler på især danske billeder, som sorgen kan ‘bo i’ med sin mangfoldighed af følelser, lige fra det afsindige skrig til det dæmpede vemod. Vi ser på sorgens udsagn i fx taknemmelig gravkunst, nænsomt medfølende genrebilleder og lidenskabelig ekspressionistisk malerkunst.

17.00 Farvel og tak

Praktiske oplysninger

Sted:
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød

Tid:
9.30 – 17.00

Deltagergebyr:
Kr. 225,- inkl. frokost

Tilmelding:
Hans Aue
Tlf. 4814 0217 / 2165 6233
hans@aue.dk

Tilmeldingsfrist:
17. januar 2020

Arrangør:
Kirker i Hillerød Provsti

Foredrag med Klaus Wivel

Fordrivelsen af den kristne befolkning fra Mellemøsten

Hvorfor forlader kristne de arabiske lande, når de bor i det område, der kaldes kristendommens vugge? Journalist, Mellemøstekspert og redaktionschef ved Weekendavisen Klaus Wivel går i bogen ”Den sidste nadver” ind i en af vor tids største menneskerettighedskrænkelser.

Mødet foregår i Lillerød Sognegård tirsdag den 19. november kl 19.30. Gratis adgang. Alle er velkomne.

Hvad skal vi – nutidsmennesket – med kirken?

Foredrag med salmedigter Iben Krogsdahl.

31/10 kl. 19.30 i sognegården: Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget? Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes livsvilkår ud fra en række af sine salmer fra salmesamlingerne ”Vi som er søgende” (2010) og ”Fuldmagt” (2013). Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt – og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud er blevet umulig – og mange mennesker slet ikke længere tror. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

Caspar Koch om Bonhoeffer

Skuespilleren Caspar Koch holder foredrag 19/9 kl. 19.30 i sognegården.

Bonhoeffer er kendt som en meget skarp og kompromisløs teolog, som har påvirket kirkerne. Mindre kendt er hans politiske virke lige fra den nazistiske magtovertagelse i 1933. Med skrift og tale modarbejdede han flodbølgen af fremmedhad, der væltede ud over den tyske befolkning. Han optages i en modstandsgruppe, som dog splittes af Gestapo. Og samtidig udvikles det smukke kærlighedsforhold mellem Bonhoeffer og den purunge Maria von Wedemeyer.