Fællesarrangement: Højskoledag om livskriser

Årets fælles højskoledag vil beskæftige sig med, hvad der sker med os, når vi rammes af tvivl, tab og sorg og gennemgår kriser, hvor vores livsværdier og identitet vakler og måske fornys. Dagen vil også sætte fokus på, hvordan både kunst og fællesskaber kan være med til at afhjælpe smerten og give indsigter, som vi kan vokse med i kriserne.

 PROGRAM:

9.30-10.00 Andagt i kirken v/ Annemarie Lund

10.15-12.00 Doris Ottesen

NÅR KRISEN KRADSER – LITTERATUR SOM LIVSTYDNING OG LIVSHJÆLP

Med udgangspunkt i en række klassiske forfatterskaber som fx H.C. Andersen, Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman vil Doris Ottesen sætte fokus på, hvordan litteraturen kan være med til at afklare og afhjælpe et livsproblem.  Og det spørgsmål vil forsøgt besvaret: Hvorfor netop litteraturen kan være den forløsende faktor, når de store livsspørgsmål trænger sig på!  

12.00-13.15 Frokost

13.15-15.00 Esben Kjær

DØDEN OG SORGEN

Hvad stiller man som efterladt op med døden og sorgen? Hvordan navigerer man i sorgen, hvordan kan man handle, og hvornår skal man bare lade sig slæbe med?

Esben Kjær giver sit bud på, hvad der er galt med den sorgkultur, vi har i Danmark, og formidler konkrete indsigter og erfaringer fra sit eget liv med sorg, men også viden fra forskellige sorgforskere. Esben Kjær vil også fokusere på sorgen som en eksistentiel erkendelsesrejse, der påvirker alt, hvad vi tænker om livet, døden, universet og Gud.

15.00-15.30 Kaffe og kage

15.30-17.00 Birgitte Bech

SORGENS BILLEDER 

Sorg er ofte kærlighed, som mangler sin modtager, men som ikke behøver være husvild. Den kan huses af fx digte, salmer, musik og billeder. 

Birgitte Bech viser i sit billedforedrag righoldige eksempler på især danske billeder, som sorgen kan ‘bo i’ med sin mangfoldighed af følelser, lige fra det afsindige skrig til det dæmpede vemod. Vi ser på sorgens udsagn i fx taknemmelig gravkunst, nænsomt medfølende genrebilleder og lidenskabelig ekspressionistisk malerkunst.

17.00 Farvel og tak

Praktiske oplysninger

Sted:
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød

Tid:
9.30 – 17.00

Deltagergebyr:
Kr. 225,- inkl. frokost

Tilmelding:
Hans Aue
Tlf. 4814 0217 / 2165 6233
hans@aue.dk

Tilmeldingsfrist:
17. januar 2020

Arrangør:
Kirker i Hillerød Provsti

Foredrag med Klaus Wivel

Fordrivelsen af den kristne befolkning fra Mellemøsten

Hvorfor forlader kristne de arabiske lande, når de bor i det område, der kaldes kristendommens vugge? Journalist, Mellemøstekspert og redaktionschef ved Weekendavisen Klaus Wivel går i bogen ”Den sidste nadver” ind i en af vor tids største menneskerettighedskrænkelser.

Mødet foregår i Lillerød Sognegård tirsdag den 19. november kl 19.30. Gratis adgang. Alle er velkomne.

Hvad skal vi – nutidsmennesket – med kirken?

Foredrag med salmedigter Iben Krogsdahl.

31/10 kl. 19.30 i sognegården: Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk, så den bliver vedkommende i travle menneskers hverdag? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget? Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes livsvilkår ud fra en række af sine salmer fra salmesamlingerne ”Vi som er søgende” (2010) og ”Fuldmagt” (2013). Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt – og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud er blevet umulig – og mange mennesker slet ikke længere tror. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.

Caspar Koch om Bonhoeffer

Skuespilleren Caspar Koch holder foredrag 19/9 kl. 19.30 i sognegården.

Bonhoeffer er kendt som en meget skarp og kompromisløs teolog, som har påvirket kirkerne. Mindre kendt er hans politiske virke lige fra den nazistiske magtovertagelse i 1933. Med skrift og tale modarbejdede han flodbølgen af fremmedhad, der væltede ud over den tyske befolkning. Han optages i en modstandsgruppe, som dog splittes af Gestapo. Og samtidig udvikles det smukke kærlighedsforhold mellem Bonhoeffer og den purunge Maria von Wedemeyer.