Embedsbeskrivelse, sognepræst

1. september 2020

Sognepræst til Lillerød Kirke

Menighedsrådets embedsbeskrivelse:

Lillerød Kirke er en smuk middelalderkirke opført i 1100-tallet, placeret tæt på Lillerød by og den gamle del af Lillerød og nær ved både mark og skov. Der bor 10.545 i sognet, hvoraf 7.689 er medlemmer af Folkekirken. Sognet består af ældre huse, parcelhuse og lejligheder. Lillerød Kirke står i de kommende år foran en kalkning og en indvendig restaurering. Der er 120 siddepladser i kirken. I koret er der et opstandelsesbillede malet af Arne Haugen Sørensen og kirken har et ”Marcussen & Søn” orgel med 22 stemmer. Kirkegården og en stor sognegård er placeret ved siden af kirken. Vi har også en udendørs amfi med koncerter om sommeren.

Lillerød kirke er en aktiv kirke med en god og stabil kirkegang og med en gruppe frivillige, primært ældre, knyttet til kirken. Gudstjenesten er meget væsentlig for os, men vi lægger også vægt på at tilbyde en række andre aktiviteter. Vi har foredrag, koncerter, orgelskole, spire-, børne- og ungdomskor, sangaftener, babysalmesang, kirkekaffe, sorggrupper, eftermiddagsmøder, minikonfirmander, konfirmander og studiekredse. Vi er desuden ved at starte nogle børnefamiliearrangementer. Vi ser en stor styrke i at have traditioner, men er også åbne over for nye tiltag.

Vi har et godt samarbejde med skolerne om både konfirmander og juleafslutninger. Vi har konfirmander fra 2 skoler og der er holddeling mellem præsterne. Vi har en ligelig fordeling af gudstjenester mellem de tre sognepræster. Vi har tre plejehjem indenfor en radius af 1 km med regelmæssige andagter hver måned. Der er ingen distriktsdeling mellem de 3 sognepræster. Lillerød Kirke deltager både i et samarbejde mellem kirkerne i Allerød kommune og i et samarbejde i Hillerød provsti om enkelte fælles arrangementer blandt andet en årlig kirkehøjskoledag.

Vi har en kommunikationsmedarbejder på vores kirkekontor og derudover har vi to kirketjenere, en organist, en bykirkegårdsleder og gartnere. Vi har desuden to kirkesangere, en korleder, en babysalmesangslærer og en minikonfirmandunderviser. Kordegnefunktionen er placeret i Hillerød provsti og regnskabet føres af Københavns Kirkeadministration KAM. Vores hjemmeside er www.lilleroedkirke.dk

Vi er ved at bygge en helt ny bolig til den nye præst beliggende på Anemonevej 10. Herfra er der ca 1 km til kirken, skolerne og gymnasiet samt 1,5 km til byen og S-togsstationen. Boligen er på 173 m2 (4 værelser, 2 bad/toiletter) samt 37 m2 kontor (inklusiv toilet og venteværelse) – der er egen indgang til tjenestedelen. Opvarmningen sker ved luft til vand varmepumpe. Der vil blive anlagt en have på ca 800 m2. Boligen vil være klar ca den 1. marts 2021. Embedet bliver ledigt den 1. december 2020, hvor en af vores tre præster går på pension efter 38 år i Lillerød sogn. Indtil den nye præstebolig er indflytningsklar, vil vi leje en bolig.

Menighedsrådets ønsker til vores nye præst er:

– at du er en teologisk velfunderet præst, der kan forkynde og formidle evangeliet på en god og reflekterende måde
– at du er god til at tale med mennesker om både glæde og sorg
– at du vil indgå engageret i kirkens aktiviteter og i menighedens fællesskab
– at du kan arbejde selvstændigt og at du vil indgå i et positivt og tillidsfuldt samarbejde med kirkens øvrige præster, personale, menighedsrådet og de frivillige
– at du er nærværende og synlig i sognet og møder folk med et åbent sind

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer og tre præster. Der afholdes 10 menighedsrådsmøder årligt. Der har været praksis for fredsvalg og rådet er ikke opdelt i forskellige kirkepolitiske retninger. Lillerød sogn har et almindeligt folkekirkeligt præg og er evangelisk-luthersk-grundtvigsk sindet. Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Kate Pepke Pedersen, kate@pepke.dk eller mobil 24270876. Du er også meget velkommen til at besøge os og se kirken, kirkegården, sognegården og placeringen af den kommende, nye præstebolig.

All you need is love

Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00

”All You Need Is Love” er et unikt koncertprogram med musik af The Beatles fra tiden omkring 1970. Det er musik som er lagret i en fælles bevidsthed hos adskillige generationer. 

Koncerten fokuserer på de kendte sangtekster af Lennon & McCartney. Men går samtidig skridtet videre og ser på den mulige tvetydighed i teksterne, som kan sættes i forbindelse med kristendommen og derved være med til at kaste nyt lys over kendte tekster fra Bibelen.

Omdrejningspunktet i koncerten er emnerne ”ensomhed og kærlighed”.  Den bevæger sig fra ensomheden hen imod kærligheden, netop for at illustrere sammenfaldet i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne om ensomhed kobles til teksterne i Det Gamle Testamente, mens teksterne om kærlighed kommer fra Det Nye Testamente.

Bag det spændende koncept står ”Beatsalmer”, som består af Tina Kruse Andersen, oplæsning, Simon Mott Madsen, sangsolist, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, orgel. 
Du kan læse mere om teamet bag Beatsalmer på www.beatsalmer.dk

”All You Need Is Love” spilles i Engholmkirken fredag d. 25. september kl. 17.00. Der er gratis adgang til koncerten, men på grund af et begrænset antal pladser er tilmelding nødvendig. Send en mail til Engholmkirkens kontor amni@km.dk

Det er kirkerne i Allerød, der i fællesskab har arrangeret koncerten.

10. s. efter Trinitatis

Søndag 16. august 2020.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.« 

Matthæusevangeliet 11,16-24

Søndagens prædiken af sognepræst Carsten Mulnæs

Musikalsk foredrag med Thomas Gudbergsen og Merete Laursen

Tilgivelse

Anerkendelse

Fald

Oprejsning

Vi tror på ordenes og musikkens samklangsskabende kraft. Det er med det afsæt, vi vil lede tilhørerne gennem de musikalske foredrag

Lillerød Sognegård, tirsdag 8. september kl. 19.30

At leve som et friere menneske

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Mennesker gør forkerte ting og behøver tilgivelse. Fra Gud og andre mennesker. Når der tales om skyld, er det imidlertid meget væsentligt også at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. 

Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være, den du er. Begge dele præger et menneskets selvbillede. 

Skyld- og skamtemaerne føres sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen.

Thomas Gudbergsen  er sognepræst på Holbæk Sygehus og sognepræst ved Tveje Merløse Kirke og præst på Psykiatrisygehuset Slagelse. Har endvidere været fængselspræst i Vestre Fængsel.

Merete Laursen  er uddannet i klassisk sang fra Musikkonservatoriet. Synger i DR-koncertkoret, Det Kongelige Operakor og på Det Ny Teater i København.

Menighedsrådsvalg – valgforsamling

Menighedsrådsvalget (valgforsamling) finder sted:
Lillerød Sognegård 15. september kl. 19

Dagsordenen for valgforsamling:

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen. 

2. Valg af dirigent. 

3. Musikalsk indslag ved organist Kyung-Hee Kim 

4. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 

5. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 

6. Kandidaternes egen præsentation. 

7. Mulighed for debat og spørgsmål til kandidaterne. 

8. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 

9. Skriftlig og hemmelig afstemning. 

10. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 

11. Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 

12. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. 

13. Eventuelt. 

Tredje sommerkoncert: V Coloris

Søndag 23. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

V Coloris er en stilbevidst, farverig og international blæserkvintet med primær tilknytning til Danmark og Rumænien. Navnet refererer til deres interesse for farver, både visuelt og musikalsk (V, som er romersk for fem, refererer til kvintet; coloris betyder på latin “miks af farver”). Det ligger V Coloris meget på sinde at dykke ned i mindre kendte værker og bruge dem som supplement til kernerepertoiret. 

De fem musikere gør sig til daglig gældende i en række velrenommerede symfoniorkestre og kammerensembler og/eller studerer ved højt respekterede lærere i blandt andet Paris og Bucharest. V Coloris gjorde sig i 2019 positivt bemærket ved at vinde 3. prisen ved Carl Nielsen International Chamber Music Competition samt 2. prisen ved Bucharest International Music Competition. V Coloris skal senere i 2020 indspille et værk skrevet til dem af den amerikanske komponist Tom Brennan, og de skal desuden inden længe samarbejde med Hans Abrahamsen i forbindelse med opførelser af nogle af hans værker for blæserkvintet.

Anden sommerkoncert: Trio ZOOM

Søndag 16. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

Trio ZOOM er 3 karismatiske solister forenet i virtuos, sitrende og inderlig klassisk kammermusik i opdateret form. Med instrumenterne klaver, saxofon og slagtøj repræsenterer trioen et klassisk ensemble, der har en stor kærlighed til og respekt for den klassiske tradition og samtidig en vision for fremtiden. Trioens vision er at formidle den klassiske musiktradition med friskhed, en innovativ lyd og et stærkt visuelt udtryk. Desuden at inkludere nye og gamle folkloristiske strømninger fra bl.a. Østen, Balkan og Argentina. De tre musikere har lange studier bag sig på bl.a Northwestern University (Chicago) og Conservatorium Van Amsterdam. 

I dagens program kommer vi på lidt af en jordomrejse, idet trioen vil præsentere musik fra mange forskellige lande, heriblandt både Frankrig, New Zealand, Serbien og Japan. Trio ZOOM spiller både originalværker men arrangerer også altid selv musik til besætningen. 

Første sommerkoncert: Tre koreanske opera-sangere

Søndag 9. august kl. 16 ved Lillerød Kirkes udendørs amfi-scene

Første sommerkoncert, med tre koreanske operasangere, der til daglig er tilknyttet operakoret på Den Kongelige Opera i København.

Tenor, Sung-Won Park
Bariton, Dong-Huy Kim
Bas, Tae-Jeong Hwang

De tre operasangere optræder akkompagneret af kirkens organist Kyung-Hee Kim med en lang række operahits af bl.a. Mozart, Rossini, Bizet, Lehár, Verdi. 

Sommerkoncerter ved kirkens amfi-scene.

Hvor er det dejligt, at vi kan holde vores sommerkoncerter i år!

Alle tre koncerter holdes i august måned. Den første bliver med tre koreanske mandlige operasangere, der til daglig er tilknyttet operakoret på Den Kongelige Opera i København. Til den anden koncert får vi besøg af en jazztrio, mens den tredje og sidste sommerkoncert bliver med den unge talentfulde blæserkvintet V Coloris. Kirken byder på rosé-vin og snacks i pausen.

Rigtig hjertelig velkommen til Lillerød Kirkes sommerkoncerter.

Søndag 9. august kl. 16:
Opera-arier med tre koreanske operasangere

Søndag 16. august kl. 16:
Trio ZOOM, Jazz-musik med saxofon, kontrabas og klaver

Søndag 23. august kl. 16:
V Coloris, blæserkvintet

Femte søndag efter Trinitatis

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: 

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?«
Matthæusevangeliet 16,13-26

Prædiken ved sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen