Foredrag med David Bugge

Foredrag med David Bugge: “Forløsning under narkose – om Karen Blixen og kristendommen”

Tirsdag 7. februar 2023 kl. 19 i Lillerød Sognegård gratis adgang

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes “forløsning under narkose”, hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af mennesket, men “deklarerer almindelig amnesti”.

Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Karen Blixen.

David Bugge er lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.

Sidste søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste søndag 29. januar 2023v. sognepræst Carsten Mulnæs

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde.«
Matthæusevangeliet 17,1-9

Prædiken ved Carsten Mulnæs

3. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste søndag 22. januar 2023v. sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.« Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: »Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« Han sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.« Men officeren sagde: »Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så går han, og til en anden: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gør det og det! så gør han det.« Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.« Men til officeren sagde Jesus: »Gå, det skal ske dig, som du troede!« Og hans tjener blev helbredt i samme time.
Matthæusevangeliet 8,1-13

Prædiken ved Elsebeth Hougaard Jensen

2. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste søndag 15. januar 2023v. sognepræst Lars Emil Bolt

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »“Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.« Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.« Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
Johannesevangeliet 2,1-11

Her forleden dag, da sad jeg og så fjernsyn. Ja, nu skal det altså ikke lyde som om, at det er noget, jeg kun gør sjældent – det sker alt, alt for ofte. Og altså også denne gang.

Jeg så et af mine yndlingsprogrammer – Løvens Hule. Jeg er vild med det program, for der er noget enormt naturligt og menneskeligt over det. Håbefulde iværksættere, der kun ved hjælp af deres gode ideer, salgsevner og et par nøgletal, forsøger at gøre lykken og skyde papegøjen.

Det eneste, der skal til for at komme i mål, er at få overbevist én af programmets såkaldte ”løver” – nogle af Danmarks dygtigste erhvervsfolk – til at skyde penge i iværksætterens idé.

Som sagt mener jeg, at der er noget enormt menneskeligt i den situation. Iværksætteren søger lykken – det kan vi nok alle sammen sætte os ind i – og bliver kontant bedømt for sin præstation.

Ligesom ved en skoleeksamen, er det den flittige elevs – eller i dette tilfælde iværksætters – fest, og alle os seere kan så sidde og krydse fingre for, at de sympatiske og dygtige får held med deres forespørgsel – og at de alt for dumsmarte, arrogante og uprofessionelle bliver sat på plads, af én af de erfarne løver.

Som sagt: meget naturligt – meget menneskeligt – meget konkret – sort/hvidt og meget enkelt.

Sådan plejer det at være, når jeg ser Løvens Hule. Men her sidste gang jeg så programmet, så skete der alligevel noget i dette ellers så fredelige program, der gjorde, at jeg kom til at råbe og skrige af fjernsynet og – vist nok – var nødt til at forlade stuen i bar arrigskab.

Stik imod hvad man skulle tro, så handlede det ikke om en eller anden smart-i-en-fart iværksætter – nej, det var faktisk 3 meget sympatiske mennesker, der umiddelbart havde et godt formål – en virksomhed, der afholder sommerlejre for børn. Hvem kan dog have noget imod det?

Min arrigskab, den var derimod rettet imod løverne – ja, faktisk var den særligt rettet imod én enkelt af løverne. Nu behøver jeg selvfølgelig ikke at nævne navne, men lad os bare sige, at han har rigtig godt styr på udbringning af fast-food.

Denne løve, han kom nemlig i en ret så ubehagelig infight med en af panelets kvindelige løver – en såkaldt løvinde – og begrundelsen? Sommerlejre for børn.

Den kvindelige løve, hun kom nemlig for skade at nævne, at hun ikke ønskede at investere i den aktuelle virksomhed, fordi deres mission om at drive sommerlejre for børn var i direkte konkurrence med den frivillighed, der driver foreningslivets mange lejre og tilbud. Det foreningsliv, der er med til at forme og danne unge mennesker.

Jeg var dybt imponeret over, at denne profil i erhvervslivet, der ellers må tænkes at være verdensmester i tal, regnskaber og profitmåling, havde denne indsigt og forståelse for frivillighedens og foreningslivets helt særlige rolle i Danmark.

For det ér noget, der er helt unikt ved Danmark og danskerne, at vi som folk har haft (og heldigvis til dels stadig har) en forståelse for og anerkendelse af vigtigheden ved at løfte for andre – også selvom det foregår ulønnet, og nogle gange ikke påskønnet, hen.

At hjælpe dem, der har brug for hjælpen – menneske til menneske, ikke stat til borger, institution til bruger eller virksomhed til kunde. For som Grundtvig så smukt formulerede det: Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Altså, når vi hjælper og deler vores overskud – økonomisk såvel som mentalt – med dem, der ikke har så meget.

Min store begejstring over løvepanelets forståelse for folkeånd og grundtvigianisme led dog hurtigt et knæk, for straks efter at den kvindelige løve havde nævnt, at hun som sagt ikke ønskede at investere i en konkurrent til frivilligheden, så kom den førstnævnte fast-food-leveringsløve på banen.

Han kendte intet til den frivillighed, løvinden talte om – det var ikke noget, han havde set eller oplevet, og ordet frivilligt foreningsliv forekom ham sågar ukendt, som han med næsten stolthed udtrykte det. En enkelt dårlig oplevelse, hvor hans søn, der var på spejderlejr, fik en grim behandling, kunne han godt huske – men derudover var frivilligheden og foreningslivet en ukendt størrelse for ham – og noget han i øvrigt fik understreget, at han var fuldstændig ligeglad med.

Jeg må tilstå, at jeg var chokeret over denne ellers så dygtige og skarpe løves totale mangel på forståelse for frivilligheden, og dens enorme betydning for det danske civilsamfund. Jeg var chokeret over, at han aldrig i sit liv mente at have oplevet den, og jeg var chokeret over, at han end ikke kendte de begreber, der knytter sig til denne disciplin.

Men – måske skulle jeg slet ikke have været så chokeret igen. For som jeg allerede har nævnt, så er noget af det, jeg så godt kan lide ved Løvens Hule, at det er menneskeligt – og der er da intet, der er mere menneskeligt, end ikke at kunne tro dét, vi ikke selv har oplevet.

Dét vi ikke selv kan se, mærke og smage. Og denne menneskelighed er også lige netop dét, der gør sig gældende i dagens evangelietekst.

I denne kendte fortælling, hvor Jesus gør vand til vin – Jesu første under, ifølge evangelisten Johannes – der er der nemlig heller ikke noget at se.

Vinen til brylluppet er sluppet op, og der er forståelig frustration blandt gæsterne. Jesu mor, Maria, beder sin søn om at gøre noget – bare et eller andet – men som Jesus påpeger for hende, er det endnu ikke hans tid.

Underforstået: Det er ikke tid til, at jeg skal vise alverden hvem jeg er og hvad jeg er i stand til. Det er ikke tid til, at de skal se, at jeg er Gud.

Men hjælpsom, som Kristus er, så lader han, på trods af dette, ikke bryllupsgæsterne i stikken. Han beder derfor tjenerne om at hente de seks vandkar, der efter jødisk skik skulle være, så gæsterne kunne rense sig. I kan måske næsten forestille jer, hvordan vandet i sådan seks kar har været, efter at et helt hold bryllupsgæster har renset hænder, fødder og ansigt i det.

Men karrene med vandet bliver altså båret frem, og da mundskænken smager på det, er det blevet til den fineste vin.

Ikke ved et stort, pompøst mirakel. Der uddrives ingen dæmoner og helbredes ingen syge. Men et mirakel er det alligevel. Dog kun for dem, som tror.

For de almindelige bryllupsgæster er det bare ny vin til at fylde i glassene. De har måske slet ikke opdaget, at vinen var ved at løbe tør – de har bare fyldt på – nydt overfloden og – efter underet – Kristi skjulte arbejde.

Derfor har de heller ingen grund til at tro på, at ham Jesus, Marias søn, skulle være noget særligt – de har jo ikke oplevet det.

Ja, det er faktisk ligesom den mandlige løve i mit tv-program. Han har ikke haft en oplevelse med frivilligheden – i hvert fald ikke en positiv én – og derfor eksisterer den slet ikke i hans bevidsthed.

Den er komplet ligegyldig – overflødig – vel nærmest lidt dum, når man nu, som hans seneste investering, kan tjene lidt penge på det det i stedet.

For disciplene, derimod – dem, der har øje for situationen og hvad der sker – der er der ingen tvivl om, at et mirakel er sket, da vandet er blevet til vin. Der er ikke sagt nogen form for trylleord over vandet – der er ikke puttet noget i – der er ikke blevet danset en åndemanende dans ved siden af det, og der er ikke blevet bidt et hoved af en levende høne eller løbet baglæns rundt om kirken.

Nej, det eneste, der er sket – det eneste, disciplene har bevidnet – er, at Jesus har sagt: »Fyld karrene med vand.« og »Øs nu op og bær det hen til skafferen.«

Det er alt – men det er alt rigeligt. For selvom underet er usynligt – så er disciplene stadig sikre på, at det vil ske, som Kristus har befalet. De stoler på dét, der hverken kan se eller forstå – de har en respekt for det, der er usynligt. De har en respekt for ånden.

Igen er det oplagt at drage en parallel til mit tv-program, for løvinden, der ikke ville investere i en konkurrent til frivilligheden, hun havde en forståelse for ånden – at dét, der måske ikke lige kan skues med det blotte øje eller forklares med små ord, det stadig kunne have en stor betydning. Ja, måske en langt større betydning end alt det synlige, netop fordi det ikke kan måles ud og beregnes, men gøres af ånd alene.

Det er også det vi skal opleve, når vi nu lige om lidt skal til at døbe et lille barn. Barnedåben kan ikke måles og vejes – tre små håndfulde vand er ikke nok til, at der er den store ændring at se.

Men i ånden – der er intet det samme. Når et lille barn markeres som Guds eget, så skal det nemlig aldrig frygte. Det vil aldrig være alene, men altid have Gud ved sin side.

Det skal aldrig græde, for det vil altid blive trøstet af Gud. Det skal aldrig føle sig uelsket, for det er allerede elsket. Og det skal aldrig føle sig forkert, for det er skabt af og i den kærlig, som er og udgår fra Gud.

Alt dette sker i ånden – men for det utrænede, kalkulerende øje, er det hele bare en gang vandplaskeri.

Dagens lektie – det jeg håber, at I alle vil tage med jer hjem i dag – det er derfor: Sæt pris på ånden.

Den kan ikke ses – den kan ikke måles – den kan ikke vejes – men ligesom med frivilligheden i det danske foreningsliv, så kan den så sandelig mærkes. Ja, åndens magt – kærlighedens, omsorgens, moralens, hjælpens magt ér så sandelig reel og kan mærkes – og var det ikke for den, så ville alt liv, engagement og medmenneskelighed visne bort.

Ja – vi kunne måske tjene et par kroner – eller måske ligefrem tre milliarder om året – ved at afskaffe ånden – men er vi virkelig parat til at betale dén pris, bare fordi vi ikke kan se ånden?

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen!

1. søndag efter helligtrekonger

Gudstjeneste søndag 8. januar 2023v. sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.« Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.
Lukasevangeliet 2,41-52

Prædiken v. Elsebeth Hougaard Jensen

Studiekreds i kristentro – Johannesevangeliet

Studiekreds i kristentro fortsætter i foråret 2023 med at fordybe sig i Johannesevangeliet. Vi læser bibelteksten og Troels Engberg Pedersens indføring og kommentarer i bogen Johannesevangeliets Klarhed.

Tilmelding er nødvendig og sker til sognepræst Carsten Mulnæs på tlf: 4230 4320.

Vi har et godt og frit samvær om troens mysterier, hvor ordet er frit, og der ikke er talepligt. Der er åbent for nye deltagere.

Datoerne ligger på følgende onsdage:

11/1 – 8/2 – 15/3 – 19/4 – 24/5

Vi forsøger os i foråret med at mødes midt på dagen – alle dage kl. 15-17 i Lillerød sognegård.

Nytårsdag

Gudstjeneste søndag 1. januar 2023v. sognepræst Carsten Mulnæs

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.
Johannesevangeliet 2,1 – 21

Prædiken v. Carsten Mulnæs

Abraham brød op. Brød ud. Brød igennem. I Det Gamle Testamente fortæller de mange slægtstavler og stamtræer, at mennesket har en urgammel interesse i at skabe sammenhæng ved at forstå historien som én lang kontinuerlig fortælling fra skabelse til fuldendelse. Således er også Abraham i den jødiske selvforståelse folkets stam- eller urfader. Men han var også søn af nogen: Nemlig af sin far Tera, der med Abraham rejste fra byen Ur i Kaldæa i det land, som vi i dag kender som Irak.

Men med historien om Abraham, der rejser fra det land – nemlig Syrien – som han med sin far havde slået sig ned i, sker der noget nyt: Et opbrud.

Selvom bibelhistorien er bundet sammen af slægtsforskningens anetavler – ligesom vores nytår allerede har vist sig blot at være en fortsættelse af historien fra 2022 – så sker der altså noget afgørende nyt i kapitel 12 i første mosebog. Det nye, som sker, er, at Gud Herren taler. Taler direkte til Abraham. Nyheden er ikke, at Abraham begiver sig på vej til Kana’ans land – det havde Abraham og hans far Tera faktisk allerede aftalt hjemme i Ur i Kaldæa, selvom de så valgte at slå sig ned på halvvejen i Syrien.

Nej, det nye er, at Gud taler til Abraham for at lyse sin velsignelse over Abrahams videre færd. Så bryder Abraham op og bliver begyndelsen på en historie. En rejseskildring. Det er ikke tiden, der begynder, den fortsætter bare – ligesom vi allerede nu ved, at vi om et år sidder her igen og fejrer, at det blev ´24. Men begyndelsen – alle begyndelsers begyndelse – er, at Gud lover sin velsignelse. Også over vores rejse gennem livet.
Det er i Guds velsignelse, at vi ser en ny begyndelse. For Gud er begyndelsernes Gud: Gud er Gud for den gode begyndelse, fødslen, det nye ”nådeår fra Herren”, tilgivelsen, løftet, håbet, frimodigheden – alt dét, der gør, at vi tør se fremad og sætte den ene fod foran den anden.

Jesus bliver på 8.-dagen navngivet ved omskærelsen. Læg mærke til, at Lukas som en selvfølgelighed skriver, at Jesus ”skulle omskæres”. Selvfølgelig skulle han det. Jesus var jo jøde. Kontinuiteten og identiteten som jødisk folk igennem århundreders historie både som krigsnation og som fordrevne landflygtige lå i omskærelsens tegn. For de allerfleste jøder er den stadig – endnu mere end muslimske kvinders tørklæde – afgørende for selvforståelsen af at høre til i en sammenhæng.

Ved omskærelsen blev Jesus åndeligt talt Abrahams søn. Et lille indgreb, der ikke kan tænkes ret meget mere fysisk end denne religiøse kirurgi, forbinder kød og ånd, individ og folk, historie og løfte. På en måde er vi inde ved kernen i både jødedom og kristendom, når vi ser, at religionen på denne måde bekender sig til det organiske jordiske liv. Vi er ikke bestemt til at være frit flagrende sjæle, der midlertidigt må længes efter at blive befriet fra kroppens fængsel, men mennesker i kød og blod, der lever af Guds løfte om velsignelse.

I dig skal alle jordens slægter velsignes.

Sådan lød løftet til Abraham. Af hans sæd skulle spire frem en frelse, der ikke kun var for et enkelt folk, men for alle jordens folk. I Jesu omskærelse sker der derfor noget nyt med selve omskærelsen. Dette symbol på etnicitet, tradition og kultur bliver Guds Søns eget – for at blive gjort overflødigt.

Det tog en generation at finde ud af det. Efter Jesu opstandelse fik apostlene Peter og Paulus omskærelsens overflødighed åbenbaret af Gud på hver deres måde. Peter var langsommere end Paulus til at forstå konsekvensen. Men Paulus vandt diskussionen og blev på en måde den tidlige kirkes første protestantiske reformator:

Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde.

Paulus’ udgangspunkt er binært. Han kan ikke forestille sig mere end to køn. Men verdens befolkning består for ham dybest set også kun af jøder og ikke-jøder, hvilket han kalder ”grækere”, selvom han jo kendte til, at der også fandtes barbarer og afrikanere. Endda samfundsforholdene dengang kunne han overordnet sammenfatte som at være enten ”træl eller fri”.

Men netop fordi Paulus’ udgangspunkt, bestemt af sin tid, er enkelt, er hans befriende vision, så meget desto klarere:

I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus… I er alle én i Kristus Jesus.

Det er som en trompetfanfare til fejring af den velsignelse, som siden Abraham har gjaldt alle jordens folk: At I må være én. Der står ikke ét men én. Det er ikke intetkøn, men fælleskøn. Det er organisk. Det er mennesker. De har iklædt sig det pagtstegn, som Paulus et andet sted kalder en ”omskærelse ikke gjort med hænder”. Nemlig dåben, der gør os til Guds børn.

Den evangeliske jøde Paulus fortsætter:

… og hører I Kristus til, er i også Abrahams afkom,
arvinger i kraft af Guds løfte.

Det, der betød så meget for jøderne – at være Abrahams afkom eller Abrahams børn – er i kraft af Jesus Kristus blevet en gave for både jøder og ikke-jøder. Omskærelsens tegn er ikke det vigtigste. Det er blevet overflødigt. Det vigtigste er Guds faderlige løfte om velsignelse. Vi blev døbt til den velsignelse og sådan – for nu at tale billedligt – blev det muligt for Guds børn at iklæde sig Kristus.

Med andre ord: kristen identitet er at være én med Kristus og således én med hinanden, fordi Kristus lever videre i os alle, som ét legeme eller én organisme tilsammen.

Lige så fysisk som omskærelsens bekendelse var ved at skære noget væk for at afgrænse folket i forhold til andre folk – lige så fysisk erfarbar er velsignelsen for Paulus: at Kristi legeme udgøres af os, der ved dåben er én i ham. Det er denne sandhed Ole Sarvig gengiver i sin fine nytårssalme, vi lige har sunget:

Han gror af jeg’ets
hjerterod.
Han er dit liv. Du er
hans blod

Et opbrud begyndte med Abraham, fordi Gud talte sit ord til ham og lovede ham velsignelse. Og Gud gjorde en ny begyndelse, da dette Ord blev kød i Jesus Kristus. Guds begyndelse med os blev skænket, da vi ved dåben hørte hans løfterige ord om, at også vi er Guds børn. Abrahams åndelige afkom og derfor arvinger til Guds rige velsignelse.

Nytårsdag samles to perspektiver. Det ene perspektiv er tidens gang, som vi uophørligt er en del af, og som fortæller os, at vi er ”kommet af jord og skal blive til jord igen”. Vi lever derfor ikke i det selvbedrag at tro, at det er en kalender, der forkynder det afgørende nye for os. For det andet perspektiv er Guds ord, der hver gang det lyder, lover en ægte ny begyndelse.

Denne nye begyndelse tager vi med ud herfra, når vi har hørt velsignelsen, når vi har modtaget tilgivelsen, når vi har mærket, at ånden binder os sammen som én i Kristus, selvom vi ikke har fortjent det.

Vi bryder op. Vi bryder ud. Vi bryder igennem – til åbne nye horisonter, som kun Gud kan vise os. Dristigheden til nye dage finder vi ikke i uskrevne kalendersider, men i, at Jesus blev en del af historien, for ved sin opstandelse at vise os, at det ikke er historik men tro, der giver os fremtid. Hverdagen begynder ikke først i morgen. Hverdagen begynder i hvert eneste øjeblik, hvor vi taknemmeligt tager imod Guds mulighed for at gøre en ny begyndelse med os. Og så vil vi ligesom Abraham se et forjættet land, Guds rige, spire op lige midt iblandt os –

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Salmer: 716 – 36 – 720/18 – 712

Babysalmesang

Vi glæder os til igen at byde en masse søde børn med forældre velkommen til babysalmesang i Lillerød Kirke.

Vi starter et nyt forløb TIRSDAG 10. JANUAR, KL. 10.00.

Som altid mødes vi i kirken til sang, rytmik og motorik sammen med Penille Albæk Andersen. Bagefter byder vi på hygge og lidt til ganen nede i sognegården.

Tilmelding ikke nødvendig, ligesom det ikke er påkrævet at følge hele forløbet. Kom derfor glad, når nattesøvn og lurtider arter sig – og bliv væk med god samvittighed, når det ikke er tilfældet.

Kontakt og oplysning 
Sognepræst Lars Emil Bolt 
Tlf: 3012 0075
E-mail: lebo@km.dk

Juledag (Kristi fødsels dag)

Gudstjeneste søndag 25. december 2022v. sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Prædiken v. Elsebeth Hougaard Jensen

Julegudstjenesterne i Lillerød Kirke

Det kimer snart til julegudstjenester i Lillerød Kirke!
Vi glæder os til endelig at kunne slå kirkedøren op og atter byde indenfor til julefejring i et fyldt kirkerum. For ikke at overfylde kirken vil vi i år sørge for at alle, som deltager, sidder ned. Siddepladser vil der være rigeligt af, og når alle pladser af optaget, bliver der ikke lukket flere ind – af hensyn til den gode oplevelse for alle.

LØRDAG 24. DECEMBER ― Juleaftensdag
Kl. 11.00 Børne- og familievenlig julegudstjeneste v. Lars Emil Bolt

Kl. 13.00 Julegudstjeneste v. Lars Emil Bolt

Kl. 14.30 Julegudstjeneste v. Elsebeth Hougaard Jensen

Kl. 16.00 Julegudstjeneste v. Carsten Mulnæs


SØNDAG 25. DECEMBER ― Juledag
Kl. 10.00 Gudstjeneste v. Elsebeth Hougaard Jensen

MANDAG 26. DECEMBER ― 2. juledag
Kl. 10.00 Julegudstjeneste v. Lars Emil Bolt

SØNDAG 1. JANUAR ― Nytårsdag
Kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste v. Carsten Mulnæs