Guds tid er den allerbedste tid

– Toner og teologi om død og evighed

af sognepræst Carsten Mulnæs

Instruktion:
Lyt til teksten – eller læs den selv.
Scroll derefter ned i bunden og lyt til musikken.

Teksten oplæst af sognepræst Carsten Mulnæs. Lyt – eller læs selv nedenfor.

Her på Lillerød Kirkes hjemmeside har jeg fra You-tube lagt en særlig optagelse af Bachs kantate: ”Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”, også kendt som Actus tragicus. Den musikalske entusiast må ikke snyde sig selv for den lille video bagefter med de fremragende musikeres samtale om mesterværket. Men her er lejligheden til, at jeg selv giver et kort rids af teologien i Bachs kantate. Denne optagelse på kun 20 minutter gør det fornemt ud for en hel gudstjeneste.

Tekstforlægget stammer fra Christlichen Bet-Schule af en vis Johann Olearius fra 1668 og er i sig selv en meningsfuld mosaik af bibelsteder, jeg her har oversat til dansk. Det unge geni Johan Sebastian Bach var kun 22 år, da han skabte denne perle, som med enkle virkemidler giver os en helt fantastisk prædiken. I værkets centrum står en generalpause som et atom af evigheden. Dén markerer kantatens vendepunkt fra dødsangst til den stillede længsel efter at være sammen med Kristus. 

Guds tid er den allerbedste tid. 
I ham lever vi, bevæges og er, så længe han vil (Lukas i apostlenes gerninger 17,28).
I ham dør vi til rette tid, når han vil. 

Den senere tilkomne titel, Actus tragicus, må henvise til den bitterhed, hvormed udvalgte bibelcitater skildrer dødens ubønhørlighed. Det sker blandt andet i indledningens tenor- og basarier, der formaner mennesket til nøgternt og med alvor at besinde sig på, at der er en frist for det levede liv og en opgave ved afslutningen: 

Ak, Herre, lær os at betænke, at vi skal dø, så vi får visdom (Sl. 90,12)
Beskik dit hus, for du skal dø og ikke forblive i live (Es. 38,1)

Imidlertid indfanger de poetiske indledningsord: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit langt bedre end titlen Actus tragicus den fortrøstning, der går som en rød tråd fra begyndelse til slutning i det komprimerede værk. Neden under det modstridende følelsesmæssige udtryk og de eksistentielle erfaringer, som kantaten mesterligt inddrager os i, ligger en urokkelig tillid til at være i Guds hånd. 

Det sker blandt andet ved en instrumental koralmelodi i fløjter over salmen ”Ich hab mein Sach Gott heimgestellt/Jeg har overladt min sag til Gud”. Den spilles samtidigt med, at koret gribende afvikler en musikalsk kappestrid, hvor en fuga om dødens ubønhørlige lov prøver at overdøve sopranarien, der på sin side formulerer en enkel bøn om, at Jesus vil komme til den troende:

Der er en gammel lov, som siger: Menneske du skal dø (Sir. 14,17). Den eksistentielle kompleksitet, når dødens bitterhed tager livtag med det troende menneskes længsel efter Gud, er særligt mærkbar i den sats, der som et tyngdepunkt bygger op til klimaks i den centrale stilhed.

En fuga er et stykke, hvor temaet sættes an igen og igen. Ubønhørligt, derfor, gentages den gamle lov, om at mennesket skal dø, så den nærmest bankes ind i tilhøreren, og dødens vilkår skærer sig med dissonanser på ordet ”sterben” ind i tætte forløb, der skurer op ad hinanden, når de kæmper for at afbryde sopranens inderlige bøn:

Ja, kom Herre Jesus! (Åb. 22,20). Overgivelsen til Gud i Kristus får imidlertid det sidste ord. Den sendes opad og ender i en æterisk svævende koloratur, der klinger ud – her lige midt i værket – i en usædvanligt lang, fuldt noteret generalpause, der kommer til at stå som et komponeret atom af evigheden. I den filmede koncert her på hjemmesiden, er der i optagelsen arbejdet billedligt med at inddrage, hvad vi lidt dristigt kunne kalde Guds perspektiv. I dette afgørende øjeblik ligger vendepunktet. Evigheden.

Hele værket er bygget symmetrisk op omkring denne stilhed, så det falder i to dele, der kan opfattes som sorgens spørgsmål og trøstens svar og består af en gammeltestamentlig del og en nytestamentlig. Det græske bogstav x (ki) – der skrives som et X – kan grafisk ligne en spejling over en midterakse og har givet navn til udtrykket en ki-astisk struktur i forståelsen af tekster. Dette korslignende greb har Bach anvendt med vilje.

Før ”evighedsatomet” i generalpausen står således på den gammeltestamentlige side den gamle pagts lov for mennesket, at det skal. Men nu efter vendepunktet modsvares det af gengivelsen af Jesu frivillige overgivelse til sin far, da han på korset bad med citat fra salme 31: I dine hænder befaler jeg min ånd; du har forløst mig, Herre, du trofaste Gud (Luk. 23,46/Sl. 31,6)

Endnu før beskrivelsen af denne gamle lov, blev den konkrete alvor i vores dødelighed som omtalt til at føle på, fordi den, der ikke må forblive i live, må beskikke sit hus. Han må jo forlade det. Til gengæld fortsætter tiltroen efter vendepunktet derfor nu med et nyt citat fra korsfæstelsesscenen i Lukasevangeliet: Det er Jesu ord til den bodfærdige røver, at han fra i dag skal høre til et andet sted, fordi han skal være med ham i Paradis (Luk. 23,43).

Og tenorens alvorlige besindelse fra indledningen: Ak, Herre, lær os at betænke, at vi skal dø, så vi får visdom– modsvares nu ved kantatens hvilepunkt af Simeons lovsang. Denne tekst er også hentes fra Lukasevangeliet (Luk. 2,29-30) og er i eftertiden blevet et fast liturgisk led i kirken under navnet Nunc Dimittis. Den synges i kantaten i Luthers gendigtning og lyder oversat sådan her: 

Med fred og glæde går jeg did
Efter Guds vilje.
Frimodigt er mit hjerte og sind
Blødt og stille.
Som Gud har lovet mig
Er døden blevet mig en søvn.

Den kiastiske struktur bliver fuldkommen, når kantaten munder ud i en lovprisning af den evige treenighed, mens indledningssatsens digt, var bygget op som en udfoldelse af tanken om tid. Den tid, Gud giver os, er den bedste tid. Den er så at sige tid, med ophav i evigheden. 

Det er en trøst, at Gud har givet sig tid til os. Den nye pagt er Jesu egen udleverethed til Faderen. Evigheden tog sin egen tid i Jesu død og opstandelse. Jesu kors er symbolet på det som et evighedsatom. Tidens fylde skænkes af den korsfæstede med fred og glæde, når døden bliver til en søvn, fordi vi er hos Gud i både liv og død. Evigheden findes i Guds blik på mennesket, der lever og dør i Guds tid. Evighed er altså tidens dybde. Sådan var, er og bliver Guds tid den bedste!

Lovprisning, ære og herlighed
Være dig Gud, Fader og Søn
Samt med den Helligånd.
Din guddomskraft
Gøre os sejrrige
Ved Jesus Kristus. Amen.


Bach: ”Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus tragicus)
Musikernes samtale om værket

Caféunderholdning

AFLYST – Café-Underholdning, søndag den 15. marts 2020 kl. 11.30 i Lillerød sognegård.

Saxofonist: Stefan Baur
Akkompagneret af: Kyung-Hee Kim

Stefan Baur (saxofon) og Kyung-Hee Kim (klaver) spiller musik af tangoens mester Astor Piazzolla.  Argentinske Astor Piazzolla er en af vor tids mest spillede komponister. Han studerede komposition i Europa, men hans sande talent lå i at forny den musiktradition han kom fra: Tangoen. Denne musik fornyede han og formåede med sine egne ensembler at trække ind i koncertsale verden over. Nogle af hans bedste stykker er for alvor blevet nyklassikere: Oblivion, Bordel 1900, Libertango og Adios Nonino er nogle af de allermest spillede stykker, og dem som musikerne vil optræde med denne dag. De udtrykker tangoens væsen, hvor melankoli, begejstring, glæde, dans og sorg trives side om side. 

Alle er velkomne.

Koncert med Copenhagen Soloists

Torsdag 6. februar 2020 kl. 19.30 i Lillerød Kirke.

Barok kammermusik af Jean-Marie Leclair og J. S. Bach

Medvirkende:
Jonathan Ofir – violin
Jesenka Balic Zunic – violin
Adam Grauman – gamber
Gilbert Martinez – cembalo

Copenhagen Soloists er et solistisk vokal- og instrumentalensemble, som har specialiseret sig indenfor barokmusik. Sangerne deles om både kor- og solopartier.

Siden stiftelsen i 2006 har ensemblet udført en række oratoriske vokalværker samt opera og instrumentale barokværker. I 2016 udvidede ensemblet repertoiret med wienerklassikken og romantikken.

Ensemblet har udgivet fire CD’ere:
Monteverdi – L’Orfeo
Monteverdi – Mariavesper
Vivaldi – Dixit Dominus, Magnificat og Gloria
Mozart – Requiem

Ensemblet har været transmitteret af DR P2 flere gange.

Arrangementet er gratis – alle er velkomne.Nytårsfest

Lillerød Kirke d. 5. januar kl. 14 v. Kirsten Drigsdahl med efterfølgende kaffebord i sognegården med hjemmelavede lagkager, lotteri og god musik med Klezmer Duo, der regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik.

Klezmer er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk men genkendelig med iørefaldende melodier, der veksler mellem det enkle og det virtuose med mange temposkift.

Klezmer taler til hjertet; det er musik, der rummer længsel og smerte – men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet.

Alle er velkomne.

Korenes Julekoncert

Lillerød Kirke 15. december kl 14.30.

Kom i ægte julestemning, når Lillerød Kirkes spire-, børne- og ungdomskor synger de dejligste sange og salmer ved deres traditionsrige julekoncert i kirken. Hør spirekoret synge om adventskransen, julelys og De 3 Vise Mænd og Børne- og Ungdomskoret synge en række kendte julesalmer, krydret med nyere sange om engle, venskaber og fred

Koncerten foregår i Lillerød Kirke søndag den 15. december kl 14.30. Gratis adgang. Alle er velkomne, både store og små.


Julekoncert

Lillerød Kirke, 12. december kl. 19.30

Vores kirkesangere Ditte Andersen og David Danholt, oboist Peter Halaburt og organist Kyung-Hee Kim spiller traditionel julemusik fra Bachs oratorium samt mange klassiske danske julesalmer. 

Koncerten foregår i Lillerød Kirke torsdag den 12. december kl 19.30. Gratis adgang. Alle er velkomne.

Nørre Herlev Kirkes Kor

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.30

Koncerten vil byde på et bredt og alsidigt repertoire inden for gospel, rock, pop og danske årstidssange. Der vil garanteret være noget for enhver smag og både nye og gamle sange, du kan synge med på. Af repertoire kan nævnes Queens udødelige ”Bohemian Rhapsody”, ”Viva la Vida” af Coldplay samt en nyere salme; ”November” skrevet af Hans Anker Jørgensen og Caroline Borello Lerche. Koret holder til daglig til ved Nørre Herlev Kirke, og er et blandet kor bestående af sangglade mænd og kvinder i alle aldre. Det ledes af Christina Borello Schou, som til daglig underviser i dansk og musik på HF & VUC i Hillerød. Koret ledsages tillige af pianist, Mathias Grove Madsen, som er uddannet rytmisk pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han har bl.a. været pianist og orkesterleder ved Cirkusrevyen og Det Ny Teater.

Om koret:
Nr. Herlev Kirkes Kor er et rytmisk kor på 30 sangglade mænd og kvinder og har eksisteret siden 2008. Det er et rytmisk kor, hvis repertoire består af gospel, rock, pop og danske årstidssange af blandt andre Queen, Aretha Franklin, Abba, Coldplay, Darlene Zschech og Kirk Franklin. Koret ledes af Christina Borello Schou, som til daglig underviser i dansk og musik på HF & VUC i Hillerød. Koret bliver ledsaget af pianist, Mathias Grove Madsen, som er uddannet rytmisk pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og som bl.a. fungerer som pianist og kapelmester ved Cirkusrevyen og Det Ny Teater.


Orgelfestival i oktober

Til oktober kan Lillerød Kirke for første gang præsentere en orgelfestival med med kirkens fine Marcussen orgel i centrum. Festivalen består af i alt fire orgelkoncerter, som finder sted hver torsdag aften. Og der vil være fint besøg fra to af Københavns mest fremtrædende organister. Hanne Kuhlmann, som til daglig er domorganist i Vor Frue Kirke, åbner festivalen, mens den anden koncert bliver med Helligåndskirkens organist, Hans Ole Thers, som i 30 år også var docent ved musikkonservatoriet i København. Ved den tredje koncert medvirker Lillerød Kirkes egen organist Kyung-Hee Kim sammen pianisten Mi-Ra Park, som bl.a. har en koncerteksamen fra Magdeburg i Tyskland. Den fjerde og sidste koncert er med Lillerød Kirkes egne orgelskoleelever – 8 børn fra 0. til 7. klasse, som for første gang optræder til koncert. Efter hver koncert byder vi på noget at drikke. Alle er velkomne! 

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 Orgelkoncert med Hanne Kuhlmann (Vor Frue Kirke) 

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 Orgelkoncert med Hans Ole Thers (Helligåndskirken) 

Torsdag den 17. oktober kl. 19.30 Duokoncert med Mi-Ra Park og Kyung-Hee Kim på klaver og orgel

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 Orgelkoncert med Lillerød Kirkes orgeklskoleelever 


Orgelelever spiller ved højmessen 

Kom og oplev fremtidens organister prøve kræfter med det store instrument. For i september og oktober måned vil kirkens orgelskoleelever spille ind-, og udgangsmusik ved alle højmesser. De går alle på Lillerød Kirkes orgelskole, som begyndte i 2018 på initiativ fra kirkens egen organist, Kyung-Hee Kim, som også selv står for undervisningen af de i alt 8 børn fra 0. til 7 klasse.