Resultat af valgforsamling

20. september 2022

Lillerød sogn afholdt 20/9 valgforsamling, hvor følgende kandidater blev valgt til et fuldtalligt menighedsråd:

Valgte kandidater:

Charlotte Birkeholm
Arne Henrik Kirkeby-Thomsen
Tine Bundgaard Wanscher
Annette Kruse Christensen
Peter Kryger Sander
Bente Bjerre
Gitte Ganderup Andersen
Arne Frost Nielsen
Jørn Buchholt
Lise Haugaard-Jensen
Helge Jørgensen
Per Flemming Jensen

Valgte stedfortrædere: 

Kirsten Høyrup Asmussen
Sigrid Clausen

Mulighed for afstemningsvalg:
Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 18. oktober 2022, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet (=12 stillere).