Resultat af valgforsamling

16. september 2020

Lillerød sogn afholdt 15/9 en god og velbesøgt valgforsamling, hvor følgende kandidater blev valgt til et fuldtalligt menighedsråd:

Tine Bundgaard Wanscher
Charlotte Birkeholm
Kate Pepke Pedersen
Jørn Buchholt
Arne Frost Nielsen
Anker Nissen
Per Flemming Jensen
Peter Kryger Sander
Helge Jørgensen
Bente Bjerre
Jørgen Rem Hendriksen
Lars Bacher

Som suppleanter valgtes: 
Michael Ungstrup
Jacob Bach Meldal

Da der ikke er indleveret alternativ kandidatliste , er dette det endelige menighedsråd.